matura 1924/25

Data ostatniej modyfikacji:
2021-03-15

Zadania

Zad. 1. (typ humanistyczny) Obliczyć krawędź podstawową ostrosłupa prostego, którego podstawa jest trójkątem równobocznym, wysokość tego ostrosłupa wynosi w = √3 m, zaś krawędź boczna jest o 1 mniejszą od krawędzi podstawowej.

Zad. 2. (typ klasyczny) Objętość prostopadłościanu V = 990 cm3, powierzchnia tej bryły równa się P = 598 cm2, obwód podstawy O = 38 cm. Znaleźć krawędzie prostopadłościanu.

Zad. 3. (typ klasyczny i humanistyczny) Rozwiązać równania:
x3 + y3 = [tex]\frac{35}{36}[/tex]x2y2
x + y = 5.

 

Szkice rozwiązań

Zad. 1.

Przyjmując oznaczenia jak na rysunku, wiemy, że

ostrosłup 

w = [tex]\sqrt{3}[/tex] oraz l = a - 1.

Wykreślając trójkąt zawierający krawędź boczną, wysokość i część wysokości podstawy ostrosłupa, otrzymamy

trójkąt 

Z twierdzenia Pitagorasa dla powyższego trójkata mamy:

w2 + b2 = l2.

Skoro b = a[tex]\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex] (dlaczego?), w = [tex]\sqrt{3}[/tex] oraz l = a - 1, to równanie to można uprościć do postaci
a2 - 3a - 3 = 0, które to równanie ma tylko jedno możliwe rozwiązanie spełaniające warunki zadania (jakie warunki?).

Zatem długość krawędzi podstawy wynosi [tex]\frac{3+\sqrt{21}}{2}[/tex]. 

Zad. 2.

Przyjmując oznaczenia jak na rysunku, otrzymujemy układ równań:

prostopadłościan 

abH = 990
2(ab + aH + bH) = 598
2a + 2b = 38.

Po podstawieniu do drugiego równania wyliczonego z pierwszego oraz a wyliczonego z trzeciego dostajemy po oproszczeniu równanie:
a2b2 - 299ab + 18810 = 0.

Jest ono spełnione przez ab = 90 oraz ab = 209.

Przypadek pierwszy prowadzi do a = 9, b = 10, H = 11. natomiast drugi - do sprzeczności.

Stąd krawedzie tego prostapadłościanu mają długości 9, 10 i 11. 

Zad. 3.

Zauważmy, że korzystając ze wzoru skrócenego mnożenia dla trzeciej potęgi sumy otrzymujemy po uporządkowaniu:

125 = (x + y)3 = x3 + y3 + 3xy(x+y) = [tex]\frac{35}{36}[/tex]x2y2 + 15xy.

Podstawiając a = xy, otrzymujemy równanie kwadratowe, które daje dwa rozwiązania:

a = 6 i a = [tex]-\frac{150}{7}[/tex].

W pierwszym przypadku otrzymujemy x= 2, y = 3 lub odwrotnie,
w drugim zaś x = [tex]\frac{5+\sqrt{\frac{31}{7}}}{2}[/tex], y = [tex]\frac{5-\sqrt{\frac{31}{7}}}{2}[/tex] lub odwrotnie.

 

Powrót na górę strony