Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-05-11

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
poniedziałki, godz. 17:15-19:00

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2015/16 odbyło się 345 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

Program seminarium na semestr letni 2016/17

 • 16 II (zamiast 27 II) - Hala Stulecia, godz. 19, Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili
 • 6 III - seminarium nie odbędzie się ze względu na Zimową Szkołę Matematyki
 • 13 III - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników egzaminu nauczycielskiego
 • 20 III - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Śladami Kopernika - omówienie gry miejskiej
 • 27 III - Piotr Kryszkiewicz (ZS Milicz) - Filmy dydaktyczne na YT i projekt MatMat dla maturzystów
 • 3 IV - Paulina Bernat, Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników Matematyki bez granic junior
 • 10 IV - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników Matematyki bez granic senior
 • 29 IV - 3 V - seminarium wyjazdowe Matematyczny Kijów
 • 15 V - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Przekształcenia geometryczne w Khan Academy
 • 22 V - Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz (SP 3 Wrocław) - Nauka programowania w Baltie
 • 29 V - Paulina Bernat (IM UWr) - Dynamiczny "Kalejdoskop matematyczny"
 • 5 VI - Michał Szurek (WMIM IW) - Kreda, długopis, GeoGebra, klocki Lego i piłeczki pingpongowe - wszystko jest
  dobre,  by zachęcić uczniów do matematyki!
 • 12 VI - 

 

Wybrane seminaria w obiektywie

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony