Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-25

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
poniedziałki, godz. 17:15-19:00

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2015/16 odbyło się 345 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

 

Program seminarium na semestr letni 2017/18

 • 5 III - seminarium nie odbędzie się ze względu na wyjazd na ZSM
 • 10 III (zamiast 12 III, wyjątkowo sobota, godz. 15, Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113)
  Marcin Starnawski (Dolnośląska Szkoła Wyższa) - Wokół pamięci Marca’68
  Po wykładzie odbędzie się debata z udziałem emigrantów marcowych i uczestników protestów studenckich we Wrocławiu, koncert zespołu Klezmerado i finisaż wystawy „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970”
 • 19 III -
 • 26 III -
 • 9 IV -
 • 16 IV -
 • 28 IV - 6 V (zamiast 30 IV i 7 V) - Matematyczny Piemont i Lombardia
 • 14 V -
 • 21 V -
 • 28 V -
 • 4 VI -
 • 11 VI -
 • 18 VI - seminarium nie odbędzie się ze względu na wyjazd na LON

 

 

Wybrane seminaria okiem kamery:

Wybrane seminaria w obiektywie:

Posiedzenie 388. Warsztaty graniastosłupów gwiaździstych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony