Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-02-23

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
poniedziałki, godz. 17:15-19:00

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2015/16 odbyło się 345 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

Program seminarium na semestr zimowy 2016/17

 • 26 IX - Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu w Chibie, Japonia) - Mistrzostwa Świata w Szybkim Liczeniu w Bielefeld
 • 3 X - seminarium nie odbędzie się ze względu na godziny rektorskie i inaugurację roku akademickiego
 • 10 X - Timothy Bell (University of Canterbury) - Computer Science - what are we really trying to teach?
 • 15-16 X (zamiast 17 X) - Matematyczna Resovia
 • 17 X (spotkanie studenckie) - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - omówienie zadań z egzaminu nauczycielskiego
 • 24 X - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne zaduszki i projekcja filmu o Stefanie Banachu
 • 7 XI - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - River Crossing - symulacja KOMY SP
 • 14 XI - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - River Crossing - symulacja KOMY GM
 • 18-20 XI - seminarium wyjazdowe w Nowym Gierałtowie
 • 21 XI - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - River Crossing - symulacja KOMY LO
 • 28 XI - Michał Śliwiński (IM UWr, III LO Ww) - zadania przygotowowcze do konkursu lingwistyki matematycznej Wieża Babel
 • 5 XII - Wojciech Jedynak (Fundacja Nami) - A może szachy japońskie?
 • 12 XII - Piotr Błaszczyk (IM UP Kraków) - Geometria Kartezjusza
 • 14 XII - Anna Penkała (IH PAN) - Matematyczna Georgia - wieczór wspomnień, gruzińskiej muzyki i smakołyków
 • 19 XII - Sylwia Cichoń (SP 107 Wrocław) - z cyklu "Matematyczne origami" - Gwiazdy dla małych i gwiazdy dla dużych
 • 9 I - Maja Kuś i Kamila Małkowska (II LO Dzierżoniów), Jadwiga Łapicka i
  Dominika Markiewicz (IM UWr), Grzegorz Słaboń (XIV LO Wrocław) - Quality
  Class i CIEAEM/CME
 • 16 I - Dominika Markiewicz (IM UWr) - z cyklu "Narzędzia TI na matematyce" - warsztaty Kahoot
 • 23 I - Olga Jurak, Marta Białecka (IM UWr) - z cyklu "Narzędzia TI na matematyce" - Mogalo, Eudoxos, Euclidea
 • 30 I - Piotr Pawlikowski (I LO Kluczbork) - Wielościany ramkowe

Program seminarium na semestr letni 2016/17

 • 16 II - Hala Stulecia, godz. 19, Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili
 • 27 II - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników egzaminu nauczycielskiego (poziom SP i GM)
 • 6 III - seminarium nie odbędzie się ze względu na Zimową Szkołę Matematyki
 • 13 III - Piotr Kryszkiewicz (ZS Milicz) - MatMat - maturalnych przygotowań czas
 • 20 III -
 • 27 III -
 • 3 IV - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników Matematyki bez granic
 • 10 IV -
 • 24 IV -
 • 29 IV - 3 V - seminarium wyjazdowe Matematyczny Kijów
 • 8 V -
 • 15 V -
 • 22 V -
 • 29 V -
 • 5 VI - Michał Szurek (WMIM IW) - Matematyka przy kominku
 • 12 VI -  Paulina Bernat (IM UWr) - Dynamiczny "Kalejdoskop matematyczny"
 • Wojciech Jedynak (Fundacja Nami) - A może szachy japońskie?
 • Łukasz Fajfrowski (Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Wrocław) - Solarygrafia - wykład + warsztaty

 

Wybrane seminaria w obiektywie

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony