Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-9

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
W roku akademickim 2019/2020 działalność seminarium jest zawieszona.

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2017/18 odbyło się 390 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

 

Program seminarium na semestr zimowy 2018/19

 • posiedzenie nr 391 - 15 IX (wyjątkowo sobota, godz. 11, sala HS)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Wzory skróconego mnożenia. Reszty z dzielenia potęg. 
 • posiedzenie nr 392 - 2 X (wyjątkowo wtorek zamiast 1 X)
  Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu w Chiwie) - Warsztaty sorobanowe
 • posiedzenie nr 393 - 8 X
  Angelika Bernagiewicz, Paulina Górska - Quality Class Warszawa 2018
 • posiedzenie nr 394 (wyjazdowe zamiast 15 X) 13-14 X
  Matematyczne Jesioniki
 • posiedzenie nr 395 - 20 X (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 22 X)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Wokół nierówności 2ab ≤ a2+b2
 • posiedzenie nr 396 - 9 XI (wyjątkowo piątek, godz. 10:30, sala 602, zamiast 29 X)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Disentangling a Triangle - trigonometry in pictures
  Michał Śliwiński (IM UWr) - Crazy Frog - doing maths with a spreadsheet
 • posiedzenie nr 397 - 15 XI
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego SP i GM
 • posiedzenie nr 398 (wyjazdowe) - 16-18 XI
  Lewin Kłodzki
 • posiedzenie nr 399 - 15 XI
  Tomasz Drab (II UWr) - KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego GM
 • posiedzenie nr 400 - 24 XI (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 5 XI)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Wielokąty wpisane w okrąg.
 • posiedzenie nr 401 - 26 XI
  Tomasz Drab (II UWr) - KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego LO
 • posiedzenie nr 402 - 3 XII
  Wojciech Jedynak (Nami) - Programowanie w ruchu
 • posiedzenie nr 403 - 12 I (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala A; zamiast 17 XII)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Wzory skróconego mnożenia. Wielokąty opisane na okręgu.
 • posiedzenie nr 404 - 14 I wyjątkowo godz. 16:15, Muzeum Współczesne Wrocławia (pl. Strzegomski 2a)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne inspiracje dzieł sztuki
  awangardowej prezentowanych na wystawie "Medytacje Fibonacciego +
  sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro"
 • posiedzenie nr 405 - 17 I (zamiast 5 I)
  Piotr Pawlikowski (I LO Kluczbork) - Zaplatane wielościany - warsztaty modelarstwa matematycznego
 • posiedzenie nr 406 - 20 I (zamiast 21 I) godz. 15, Muzeum Współczesne Wrocławia|
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne inspiracje dzieł sztuki
  awangardowej prezentowanych na wystawie "Medytacje Fibonacciego +
  sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro"

 Program seminarium na semestr letni 2018/19

 • posiedzenie nr 407 - 23 II (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala WS; zamiast 18 II)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Niezmienniki
 • posiedzenie 25 II nie odbędzie się ze względu na wyjazd na Zimową Szkołę Matematyki
 • posiedzenie nr 408 - 23 III (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala WS; zamiast 4 III)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Nierówności między średnimi
 • posiedzenie 409 - 28 III (wyjątkowo czwartek, godz. 17:00, Dolnośląska Bibliotka Publiczna, Rynek 58, zamiast 25 III)
  "Matematyczny Wrocław" - wykład popularnonaukowy w ujęciu historyczno-regionalnym oraz zwiedzanie wystawy "Śladami matematyki po Wrocławiu"
 • posiedzenie 410 -
 • posiedzenie 409 - 28 III (wyjątkowo czwartek, godz. 17:00, Dolnośląska Bibliotka Publiczna, Rynek 58)
  "Matematyczny
  Wrocław" - wykład popularnonaukowy w ujęciu historyczno-regionalnym
  oraz zwiedzanie wystawy "Śladami matematyki po Wrocławiu" - materiały na
  dole strony
 • posiedzenie 410 - 12 IV (wyjątkowo piątek, godz. 17:00, sala 25 II UWr)
  Benefis 100 lat prof. Bolesława Gleichgewichta - materiały na dole strony
 • posiedzenie 411 - 3 VI
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne gwiazdy
 • posiedzenie 412 - 26 VI (wyjątkowo środa godz. 11, sala WS)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Historia matematyki wrocławskiej

 

Wybrane seminaria okiem kamery:

Wybrane seminaria w obiektywie: 

 Posiedzenie 405. Warsztaty zaplatanych wielościanów Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 391. Warsztaty OMJ. fot. Olimpia Żukowska

Posiedzenie 388. Warsztaty graniastosłupów gwiaździstych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony