Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-22

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
poniedziałki, godz. 17:15-19:00

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2015/16 odbyło się 345 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

 

Program seminarium na semestr zimowy 2018/19

 • posiedzenie nr 391 - 15 IX (wyjątkowo sobota, godz. 11, sala HS)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Wzory skróconego mnożenia. Reszty z dzielenia potęg. 
 • posiedzenie nr 392 - 2 X (wyjątkowo wtorek zamiast 1 X)
  Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu w Chiwie) - Warsztaty sorobanowe
 • posiedzenie nr 393 - 8 X
  Angelika Bernagiewicz, Paulina Górska - Quality Class Warszawa 2018
 • posiedzenie nr 394 (wyjazdowe zamiast 15 X) 13-14 X
  Matematyczne Jesioniki
 • posiedzenie nr 395 - 20 X (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 22 X)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Wokół nierówności 2ab ≤ a2+b2
 • posiedzenie nr 396 - 9 XI (wyjątkowo piątek, godz. 10:30, sala 602, zamiast 29 X)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Disentangling a Triangle - trigonometry in pictures
  Michał Śliwiński (IM UWr) - Crazy Frog - doing maths with a spreadsheet
 • posiedzenie nr 397 - 15 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego SP i GM
 • posiedzenie nr 398 (wyjazdowe) - 16-18 XI
  Lewin Kłodzki
 • posiedzenie nr 399 - 15 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego GM
 • posiedzenie nr 400 - 24 XI (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 5 XI)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ
 • posiedzenie nr 401 - 26 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego LO
 • posiedzenie nr 402 - 3 XII
  Wojciech Jedynak - Programowanie w ruchu
 • posiedzenie nr 403 - 10 XII
 • posiedzenie nr 404 - 17 XII
 • posiedzenie nr 405 - 7 I
 • posiedzenie nr 406 - 17 I (zamiast 14 I)
  Piotr Pawlikowski - Zaplatane wielościany
 • posiedzenie nr 407 - 21 I

 

 

Wybrane seminaria okiem kamery:

Wybrane seminaria w obiektywie:

 

Posiedzenie 391. Warsztaty OMJ. fot. Olimpia Żukowska

Posiedzenie 388. Warsztaty graniastosłupów gwiaździstych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony