Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-05-12

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
wtorki 17:00-18:30

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2017/18 odbyło się 390 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

 

Program seminarium na semestr zimowy 2022/23

 • 3-4 IX 2022 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczne Kujawy
 • (428) 15-16 X 2022 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny Sandomierz
 • (429) 25 X 2022 - Kinga Ulatowska - Tajemnica tunelu Eupalinosa
 • (430) 27 X - 3 XI 2022 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny Egipt
 • 11-13 XI 2022 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczne Morawy
 • (431) 18-20 XI 2022 - seminarium wyjazdowe w Starej Łomnicy
 • (432) 22 XI 2022 - symulacja wykładu komowego dla SP
 • (433) 29 XI 2022 - symulacja wykładu komowego dla LO
 • (434) 15 XII 2022 (wyjątkowo czwartek) - Özlem Beyarslan (Şirince, Turcja), Piotr Kowalski (IM UWr) - Matematyczna wioska Alego Nesina (nagroda Lilavati 2018)
 • 24-30 XII 2022 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczna Toskania
 • 6-8 I 2023 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczne SOP i COP
 • (435) 11 I 2023 (wyjątkowo środa) - Mateusz Żmudziński - Prace
  prof. Kazimierza Michałowskiego (polskiego Indiany Jonesa) w Egipcie
 • (436) 18-26 II 2023 - spotkanie wyjazdowe - Matematyczna Itaka

Program seminarium na semestr zimowy 2022/23

 • (437) 15 III 2023 (wyjątkowo środa) - Danuta Zaremba - Sprytne rachunki w życiu codziennym
 • (438) 21 III 2923 - Danuta Zaremba - Zadania na procenty w życiu codziennym
 • (439) 28 IV - 4 V 2023 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny Marmarosz
 • (440) 15 V 2023 (wyjątkowo poniedziałek w Muzeum Współczesnym Wrocławia) - Małgorzata Mikołajczyk - Matematyka w poezji Stanisława Dróżdża
 • 8-11 VI 2023 - Matematyczne Kujawy
 • 24-25 VI 2023 - Matematyczne źródła Kwisy

 

Wybrane seminaria okiem kamery:

Wybrane seminaria w obiektywie: 

 Posiedzenie 405. Warsztaty zaplatanych wielościanów Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 391. Warsztaty OMJ. fot. Olimpia Żukowska

Posiedzenie 388. Warsztaty graniastosłupów gwiaździstych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony