Charles Babbage "Poprawka do Tennysona"

Data ostatniej modyfikacji:
2010-08-29

W znanym wierszu The Vision of Sin sir Alfred Tennyson (1809-1892), jeden z najbardziej uznanych poetów angielskich,  pisał:
Fill the cup, and fill the can,
Have a rouse before the morn.
Every minute dies a man,
Every minute one is born.

A oto, co napisał w liście do autora Charles Babbage (1791-1871), angielski matematyk-samouk, astronom i inżynier, konstruktor maszyn liczących:
Muszę wyraźnie zaznaczyć, że według pańskich kalkulacji liczba ludności świata powinna wykazywać tendencję do pozostawania w równowadze, podczas gdy powszechnie wiadomo, że następuje jej stały wzrost. Pozwolę sobie więc zasugerować, żeby w następnym wydaniu swojego prześwietnego utworu poprawił pan błędne wyliczenia w następujący sposób:
Every moment dies a man,
And one and a sixteenth is born.
Dodam jeszcze, że dokładna wartość wynosi 1.167, ale dokładność tę można zaniedbać ze względu na reguły wersyfikacyjne utworu.

Nie ma to jak inżynier... 

 

Powrót na górę strony