Matura a wybory

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-13

Ogłoszone w lipcu 2023 wyniki matur okazały się (w roku przedwyborczym!) najwyższe od wielu lat. W nowej formule średni wynik z matematyki wyniósł 71%, a pozytywny uzyskało 94% zdających. Przypomnijmy, że wcześniej na poziomie podstawowym wymagania podstawy programowej na egzaminie zostały rozporządzeniem ministra zawężone o 25%. Jak tacy maturzyści wypadają potem na studiach?

Oto głos ks. prof. Michała Hellera (UJ): Po każdej reformie nauczania otrzymujemy na pierwszy rok studiów gorzej przygotowanych studentów. Nie pomimo reform, lecz z ich powodu.

A to głos Marii Wanke-Jakubowskiej (wrocławski UP, absolwentka IM UWr): Umiejętności wielu spośród tych, którzy przystępują do matury na poziomie podstawowym, pozostawiają wiele do życzenia. Wydawać by się mogło, że z taką wiedzą nie tylko nie powinni studiować, ale nawet skończyć podstawówki.
Czytaj cały tekst.

 

Powrót na górę strony