Liczby i cyfry (kl. 4)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-1

stopień trudności:

  • dość łatwy
  • grupy A i B mają ten sam stopień trudności

ocenianie:
13 - celujący
11-12 - bardzo dobry
9-10 - dobry
7-8 - dostateczny
5-6 - dopuszczający
0-4 - niedostateczny

czas pisania: 20 minut

typ sprawdzianu:

  • sprawdzający rozumienie pojęć "liczba", "cyfra", "wielocyfrowość liczby",
  • do stosowania po lekcji na powyższy temat,
  • test krótkiej odpowiedzi, punktujemy zero-jedynkowo poprawne wyniki

 

Grupa A (13 pkt)

Zad. 1. (3 pkt) Ilu różnych cyfr trzeba użyć do zapisania roku Twojego urodzenia? Ilucyfrową liczbą jest ten rok? Ile wynosi suma jego cyfr?

Zad. 2. (2 pkt) Które zdania są prawdziwe?
a) Pięć to liczba palców u jednej ręki.
b) 111 to liczba jednocyfrowa.

Zad. 3. (2 pkt) Ile razy od 1 do 56 występuje:
a) liczba 5?
b) cyfra 5?

Zad. 4. (2 pkt) Nauczycielka poprosiła uczniów, aby napisali cyfrę większą od napisanej przez nią, i napisała 5. Odpowiedź Jacka to 7, odpowiedź Agatki to 3. Kto miał rację? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź.

Zad. 5. (2 pkt) Podaj przykład liczby:
a) dwucyfrowej, zapisanej za pomocą jednej cyfry,
b) trzycyfrowej, zapisanej za pomocą dwóch cyfr,
c) dwucyfrowej, zapisanej za pomocą trzech cyfr.

Zad. 6. (2 pkt) Jaka jest najmniejsza liczba dwucyfrowa zaczynająca się cyfrą 9? A jaka jest największa?

 

Grupa B (13 pkt)

Zad. 1. (3 pkt) Ilu różnych cyfr trzeba użyć do zapisania bieżącego roku? Ilucyfrową liczbą jest ten rok? Ile wynosi suma jego cyfr?

Zad. 2. (2 pkt) Które zdania są prawdziwe?
a) Pięć to cyfra palców u jednej ręki.
b) 22 to liczba dwucyfrowa.

Zad. 3. (2 pkt) Ile razy od 1 do 78 występuje:
a) liczba 7?
b) cyfra 7? 

Zad. 4. (2 pkt) Nauczycielka poprosiła uczniów, aby napisali liczbę większą od napisanej przez nią, i napisała 5. Odpowiedź Jacka to 7, odpowiedź Agatki to 3. Kto miał rację? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź.

Zad. 5. (2 pkt) Podaj przykład liczby:
a) dwucyfrowej, zapisanej za pomocą jednej cyfry,
b) trzycyfrowej, zapisanej za pomocą dwóch cyfr,
c) dwucyfrowej, zapisanej za pomocą trzech cyfr.

Zad. 6. (2 pkt) Jaka jest najmniejsza liczba dwucyfrowa kończąca się cyfrą 9? A jaka jest największa?

 

odpowiedzi grupa A
1. Np. dla roku 2001: a) 3, b) 4, c) 3, 2. a), 3. a) 1, b) 13, 4. Rację miała Agatka. Znaki (więc i cyfry) nie mają wartości, ale możemy je porównać pod względem wielkości, 5. a) np. 77, b) np. 211, c) nie ma, 6. 90, 99.

odpowiedzi grupa B
1. Np. dla roku 2010: a) 3, b) 4, c) 3, 2. b), 3. a) 1, b) 17, 4. Rację miał Jacek. Liczby porównujemy względem wartości, nie wielkości, 5. a) np. 77, b) np. 211, c) nie ma, 6. 19, 99.

 

Powrót na górę strony