CERME 11

Data ostatniej modyfikacji:
2017-11-11

terminy:
zgłaszanie udziału - od 1 VIII do 1 XII 2018
zgłaszanie zajęć - do 15 IX 2018
wnioski o dofinansowanie - do 15 IX 2018
konferencja: 6-10 II 2019

 

miejsce:
Utrecht University

strona domowa konferencji

 

organizatorzy:
ERME (European Society for Research in Mathematics Education)
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme

Department of Education & Pedagogy
Utrecht University

Faculty of Science
Freudenthal Institute 

 

kontakt:
P.O. Box 77
3480 DB Harmelen
The Netherlands
tel: +31 88 089 8101
e-mail: CERME11@congressbydesign.com

 

odpłatność:

 • uczestnik 375 euro
 • student 300 euro
 • osoba towarzysząca 125 euro

Opłata konferencyjna poktywa koszt materiałów, przerw kawowych i obiadów oraz bankietu.
Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

 

Kolejny Kongres Europejskich Badań z Dydaktyki Matematyki (Congress of European Research in Mathematics Education CERME) organizowany przez stowarzyszenie ERME (European Society for Research in Mathematics Education) odbędzie się w 2017 roku w irlandzkim Dublinie. Tradycyjnie w przeddzień Kongresu odbędzie się YERME Day - spotkanie młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie edukacji matematycznej.

 

Historia:

Stowarzyszenie ERME powstało w maju 1997 roku na spotkaniu reprezentantów 16 krajów europejskich w Osnabruecku (Niemcy). Jego celem jest promowanie międzynarodowej współpracy, wymiany doświadczeń w badaniach nad dydaktyką matematyki. Od 1997 roku kongresy ERME odbywają się co 2 lata. Dotychczasowe spotkania miały miejsce w następujących miastach: 

 • CERME 1 - 1999, Osnabrueck (Niemcy)
 • CERME 2 - 2001, Marianske Lazne (Czechy)
 • CERME 3 - 2003, Bellaria (Włochy)
 • CERME 4 - 2005, Sant Feliu de Guíxols (Hiszpania)
 • CERME 5 - 2007, Larnaca (Cypr)
 • CERME 6 - 2009, Lyon (Francja)
 • CERME 7 - 2011, Rzeszów (Polska)
 • CERME 8 - 2013, Antalya (Turcja)
 • CERME 9 - 2015, Praga (Czechy)
 • CERME 10 - 2017, Dublin (Irlandia)
 • CERME 11 - 2019, Utreht (Holandia)

 

Skrót programu:
Podczas konferencji odbędą się spotkania 17 tematycznych grup roboczych, pracujących nad następującymi zagadnieniami:

 • argumentowanie i dowodzenie,
 • nauczanie arytmetyki,
 • myślenie algebraiczne,
 • nauczanie geometrii,
 • myślenie stochastyczne,
 • modelowanie i zastosowania matematyki,
 • potencjał matematyczny, kreatywność, talent
 • emocje i myślenie matematyczne,
 • matematyka i język,  
 • edukacja matematyczna w aspekcie społecznym, kulturalnym, politycznym,
 • badania porównawcze w dydaktyce matematyki,
 • historia w nauczaniu matematyki,
 • matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym,
 • edukacja matematyczna na poziomie akademickim,
 • technologia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu matematyki,
 • różne podejścia teoretyczne do badań w zakresie dydaktyki matematyki i ich perspektywy,
 • kształcenie nauczycieli.

Podczas konferencji odbędą się rozmaite wycieczki krajoznawcze.  

 

Powrót na górę strony