CERME 12

Data ostatniej modyfikacji:
2022-02-2

terminy:
zgłaszanie udziału - od 23 X do 13 XII 2021
zgłaszanie zajęć - do 15 IX 2021
wnioski o dofinansowanie - do 15 IX 2021
konferencja: 2-6 II 2022, Bozen-Bolzano (Italy)

 

miejsce:
zdalnie

Free University of Bozen-Bolzano
piazza Università 1, 39100 Bozen-Bolzano, Italy

strona domowa konferencji

 

organizatorzy:
ERME (European Society for Research in Mathematics Education)
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme

 

kontakt:
P.O. Box 77
3480 DB Harmelen
The Netherlands
tel: +31 88 089 8101

e-mail: CERME12@unibz.it

 

odpłatność:

 • uczestnik 400 euro
 • student 285 euro
 • osoba towarzysząca 130 euro

Opłata konferencyjna poktywa koszt materiałów, przerw kawowych i obiadów oraz bankietu.
Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

 

Kolejny Kongres Europejskich Badań z Dydaktyki Matematyki (Congress of European Research in Mathematics Education CERME) organizowany przez stowarzyszenie ERME (European Society for Research in Mathematics Education) odbędzie się w 2022 roku we włoskim Bozen-Bolzano. Tradycyjnie w przeddzień Kongresu odbędzie się YERME Day - spotkanie młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie edukacji matematycznej.

 

Historia:

Stowarzyszenie ERME powstało w maju 1997 roku na spotkaniu reprezentantów 16 krajów europejskich w Osnabruecku (Niemcy). Jego celem jest promowanie międzynarodowej współpracy, wymiany doświadczeń w badaniach nad dydaktyką matematyki. Od 1997 roku kongresy ERME odbywają się co 2 lata. Dotychczasowe spotkania miały miejsce w następujących miastach: 

 • CERME 1 - 1999, Osnabrueck (Niemcy)
 • CERME 2 - 2001, Marianske Lazne (Czechy)
 • CERME 3 - 2003, Bellaria (Włochy)
 • CERME 4 - 2005, Sant Feliu de Guíxols (Hiszpania)
 • CERME 5 - 2007, Larnaca (Cypr)
 • CERME 6 - 2009, Lyon (Francja)
 • CERME 7 - 2011, Rzeszów (Polska)
 • CERME 8 - 2013, Antalya (Turcja)
 • CERME 9 - 2015, Praga (Czechy)
 • CERME 10 - 2017, Dublin (Irlandia)
 • CERME 11 - 2019, Utreht (Holandia)
 • CERME 12 - 2022, Bozen-Bolzano (Italy)

 

Skrót programu:
Podczas konferencji odbędą się spotkania 27 tematycznych grup roboczych, pracujących nad następującymi zagadnieniami:

 • argumentowanie i dowodzenie,
 • nauczanie arytmetyki,
 • myślenie algebraiczne,
 • nauczanie geometrii,
 • nauczanie prawdopodbieństwa i statystyki,
 • modelowanie i zastosowania matematyki,
 • nauczanie dorosłych,
 • emocje i myślenie matematyczne,
 • matematyka i język,  
 • różnorodność nauczania matematyki, wyzwania społeczne, kulturowe, polityczne,
 • algorytmika,
 • historia w nauczaniu matematyki,
 • matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym,
 • edukacja matematyczna na poziomie akademickim,
 • technologia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu matematyki,
 • różne podejścia teoretyczne do badań w zakresie dydaktyki matematyki i ich perspektywy,
 • kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
 • praktyka nauczania matematyki,
 • nauczyciel matematyki,
 • ocenianie w nauczaniu matematyki,
 • materiały programowe i konstruowanie zadań,
 • przełożenie osiągnięć teorii nauczania na praktykę,
 • reprezentacje w nauczaniu matematyki,
 • nauczanie włączające, uczniowie ze SPE,
 • rola i pozycja matematyki w STEM,
 • wsparcie dla edukatorów nauczycieli matematyki.

Podczas konferencji odbędą się wycieczki turystyczne i krajoznawcze.  

 

Powrót na górę strony