Arytmetyka

Data ostatniej modyfikacji:
2012-08-7
Ruchem konia

Autor: Marcin Kołodziejski

Przejdź przez planszę ruchem konika szachowego i odczytaj rozwiązanie.

Z wagą

Autor: Marcin Kołodziejski

Na podstawie określeń, podanych
w przypadkowej kolejności, odgadnij
wyrazy wpisywane do diagramu.
W polu z gwiazdką występuje ta
sama spółgłoska.
- 1000 kg
- ciężar towaru
- waga opakowania
- waga towaru i opakowania

Krzyżówka z pączkiem

Autor: Eugeniusz Sikorski

Na podstawie poniższych informacji
rozwiąż krzyżówkę wpisując w każde pole
jedną cyfrę. Sumy cyfr znajdujących się
na przekątnych są równe, a suma wszystkich
wpisanych do krzyżówki cyfr wynosi 110.

Pan Górecki jest cukiernikiem. Ma matkę
- staruszkę, żonę oraz czworo dzieci:
Anię, Waldka, Basię i Zenka, z których
każde jest w innym wieku.

Poziomo
1) wiek Ani - najmłodszego dziecka pana Góreckiego, która 3 lata temu miała połowę lat najstarszego brata Zenka,
3) liczba pączków sprzedanych wczoraj w cukierni pana Góreckiego,
5) wielokrotność wieku pana Góreckiego,
8) powierzchnia mieszkania pana Góreckiego wyrażona w metrach kwadratowych,
10) wiek seniorki rodu Góreckich, która za rok będzie miała tyle lat, ile będą miały łącznie wszystkie dzieci jej syna,
12) 8 poziomo dodać 17,
14) wyrażona w groszach kwota, jaką zapłaciła za kupione pączki z adwokatem sąsiadka państwa Góreckich,
16) 4 pionowo pomnożone przez 23,
17) 6 pionowo minus 10 poziomo.

Pionowo
2) podwojona suma cyfr znajdujących się w drugiej kolumnie krzyżówki,
3) suma iloczynów: 9 pionowo i 110 oraz 15 pionowo i 99,
4) wiek siostry pana Góreckiego o 7 lat młodszej od brata, która za 2 lata będzie miała tyle lat, co w tym czasie synowie pana Góreckiego razem,
6) numer domu państwa Góreckich,
7) wiek pana Góreckiego, który ma tyle lat, ile trójka jego młodszych dzieci razem,
9) wyrażona w groszach cena jednego pączka z adwokatem,
11) iloczyn lat Waldka, który nie ukończył jeszcze 16 lat, oraz Basi, która już jest pełnoletnia, powiększony o wiek ich ojca,
13) 16 poziomo minus 11 pionowo,
15) wyrażona w groszach cena pączka nadziewanego dziką różą

Krzyżówka arytmetyczna

Autor: Wioletta Masiuda

Poziomo
1) Suma 17 i 18 pionowo
3) Półtora 4 poziomo
4) Suma 10 i 20 poziomo i 20
6) Różnica 5 i 10 pionowo
8) 2 i 9 pionowo
10) Połowa różnicy 8 i 21 poziomo
12) Iloczyn 17 pionowo i 21 poziomo
13) 50% 15 poziomo
15) Różnica 3 i 17 poziomo
17) Różnica różnic 1 poziomo i 1 i 18 pionowo i 18
19) Wspak połowa 2 pionowo bez V
20) Różnica 3 i 1 pionowo
21) Cinquecento

Pionowo
1) Różnica podwojenia 19 poziomo i 1
2) Suma 6 poziomo i 18 pionowo
3) Wspak iloraz 7 pionowo i 10 poziomo
5) Różnica różnicy 3 pionowo i 10 poziomo i 1 poziomo
7) Suma iloczynu 10 pionowo i 10 poziomo i 10 poziomo
8) Sześciokrotność różnicy 8 poziomo i 16 pionowo
9) Różnica 1 poziomo i 10 pionowo
10) Różnica 18 pionowo i 17 poziomo
11) Suma 13 poziomo i 9 pionowo
14) Połowa różnicy 8 pionowo i 19 poziomo
16) Różnica 11 pionowo i 10 poziomo
17) Ćwierć 21 poziomo
18) Pierwiastek z 12 poziomo

Krzyżówka arabska

Autor: Małgorzata Mikołajczyk

Rozwiąż krzyżówkę, zapisując podane liczby w systemie arabskim.


Poziomo
1) MMXIV
3) VI
4) CLXXV
6) DCXCI
9) LXXXIV
10) XXXIX
12) LXXI
14) MCMXC

Pionowo
1) CCXXXVI
2) XLI
3) LXV
5) DCCXIII
7) CMLXXXI
8) XIV
11) CMXX
12) LXXVIII
13) LIX

Krzyżówka rzymska

Autor: Małgorzata Mikołajczyk

Rozwiąż krzyżówkę, zapisując podane liczby w systemie rzymskim.


Poziomo
A) 700
D) 1960
G) 52
H) 38
L) 11
M) 15
N) 107
O) 96

Pionowo
A) 579
B) 101
C) 109
D) 2010
E) 1011
F) 24
I) 46
J) 8
K) 9
N) 105

Logogryf z liczebnikami

Autor: Małgorzata Mikołajczyk

Rozwiąż logogryf i przeczytaj hasło.

1) Złote gody to ... rocznica ślubu.
2) Na ilu liniach zapisujemy nuty?
3) Ilu małych przyjaciół miała królewna Śnieżka?
4) Ile lat trwała druga najdłuższa wojna w Europie?
5) Liczba palców u obu rąk i jednej nogi.
6) Ile córek miała macocha Kopciuszka?
7) "Baśnie z ... i jednej nocy".
8) Ile życzeń spełniała złota rybka?
9) Pechowo, gdy wypadnie w piątek.
10) "... pancerni i pies".
11) O cztery więcej niż 15.
12) "W ... dni dookoła świata".
13) "... w rozumie".
14) Liczba dalmatyńczyków bez jedenastu.
15) Ile jest znaków w zodiaku?
16) Ilu było muszkieterów?
17) Sześć wieków to ... lat.
18) Ma dwa razy więcej zer niż 22.
19) Dwanaście sztuk.
20) Ile wagonów w przybliżeniu ciągnęła lokomotywa w wierszu Juliana Tuwima?
21) Połowa ćwierćnuty.
22) 13 bez trzech zer.

Rebusy anagramowe

Autor: Marcin Kołodziejski

Po przestawieniu liter w rozwiązaniach odczytanych z rebusów otrzymasz nazwy terminów matematycznych.

 

 

 

 

Rebusy

Autor: Marcin Kołodziejski

 

Powrót na górę strony