Przygotowanie pedagogiczne (Opole - UO)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-28
Organizator: 

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 87A,
45-060 Opole
tel. 77 452-75-80, tel./fax. 77 452-75-81
e-mail: cedu@uni.opole.pl

http://cedu.uni.opole.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zgloszenia do 30 wrzesnia każdego roku
rozpoczęcie zajęć  października/listopad kazdego roku

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

1460 z/semestr

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotu zgodnego z kierunkiem wykształcenia. Z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Program studiów

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
 • Emisja głosu
 • Technologia informacyjna
 • Wybrane aspekty psychologiczne na danym etapie edukacyjnym
 • Zagadnienia wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym
 • Podstawy dydaktyki ogólne
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
   

 

Powrót na górę strony