Zajęcia w MultiCentrum

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-28
Autor recenzji: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Adres: 

Mediateka
pl. Teatralny 5, 50-051 Wrocław
e-mail: mediateka@biblioteka.wroc.pl
tel. 713471268, 713471282

MultiCentrum
ul. Powstańców Śląskich 210, 53-140 Wrocław
tel. 71 364 69 66
e-mail: multicentrum2@biblioteka.wroc.pl

http://www.biblioteka.wroc.pl/multicentra

 

Czynne: 

poniedziałek 8.00–16.00
wtorek 8.00–18.00
środa 12.00–16.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 8.00–16.00
2. i 4. sobota miesiąca 10.00–15.00

 

Ceny biletów: 

Wszystkie zajęcia odbywające się w MultiCentrum są bezpłatne.

 

Mediateka przy pl. Teatralnym we Wrocławiu powstała jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach projektu Fundacji Bertelsmanna przy współpracy z gminą Wrocław. Rozpoczęła działalność w 2004 roku. Jej oferta skierowana jest głównie do ludzi młodych, ale korzystać z zasobów biblioteki i proponowanych zajęć mogą wszyscy zainteresowani. W zbiorach multimedialnych znajdują się, filmy DVD i BLU-RAY, płyty muzyczne, audiobooki, gry planszowe oraz elektroniczne programy edukacyjne. Od niedawna użytkownicy mają też dostęp do elektronicznej bazy e-booków. Mediateka to nie tylko biblioteka, ale również miejsce spotkań (np. w ramach projektu "Żywa Biblioteka") i ciekawych wydarzeń kulturalnych. Organizowane są tu wystawy, festiwale (np. podróżniczy "Równoleżnik zero"), cykliczne spotkania tematyczne (np. warsztaty robótek ręcznych "Włóczkersi"), turnieje (np. gier planszowych) oraz tradycyjne spotkania autorskie. Dla grup zorganizowanych prowadzone są zajęcia edukacyjne w blokach tematycznych "Sztuka i literatura" oraz "Rozwój/Samokształcenie/Życie społeczne".

Elementem wyróżniającym wrocławską Mediatekę spośród innych placówek tego typu są: MultiCentra - interaktywne centra edukacji, których celem jest uzupełnianie wiedzy oferowanej w tradycyjnym systemie nauczania oraz Language Cafe – proponujące konwersacje w językach obcych z native speakerami.

Do zadań MultiCentrum należy:

 • uzupełnianie wiedzy szkolnej w atrakcyjnej, interaktywnej formie,
 • kształtowanie społeczeństwa medialnego, przygotowywanie do rozsądnego korzystania z nowych technologii,
 • popularyzowanie wiedzy, przedstawienie jej w sposób atrakcyjny dla młodego odbiorcy,
 • rozwijanie talentów muzycznych, plastycznych i konstruktorskich.

W 2011 roku wrocławskie MultiCentra (do stycznia 2015 funkcjonowały dwa - przy pl. Teatralnym i przy ul. Powstańców Śląskich, obecnie działa tylko to drugie) zostały wpisane na MENowska listę Miejsc Odkrywania Talentów. W oparciu o posiadane zasoby multimedialne MultiCentrum oferuje wartościową ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i szkół wszystkich szczebli, a także popołudniowe zajęcia dla rodzin. Miejsce jest przygotowane do odwiedzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo i grup integracyjnych z uczniami o różnych dysfunkcjach. Sala, gdzie odbywają się warsztaty, jest przyjazna dzieciom, mogą swobodnie poruszać się w niej na wózku, pracować przed komputerami lub wykonywać zadania, siedząc na dywanie.

Oferta rodzinna dostępna jest zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w czasie ferii zimowych i letnich. Nastawiona jest głównie na rozpoznawanie uzdolnień dziecka. Działają m.in. następujące kluby zainteresowań:

 • Młodego Konstruktora
 • Młodego Naukowca
 • Młodego Muzyka.

Prowadzone są też zajęcia skierowane do rodziców:

 • literackie kluby dyskusyjne
 • Teatr wśród książek
 • Klub Rodzica
 • Klub ojcowski.

Zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i świetlic miejskich odbywają się w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu. Są organizowane w ramach programu Szkoły w mieście, ale Multicentrum jest do dyspozycji także dla innych szkół (których organem prowadzącym nie jest Gmina Wrocław) i organizacji. Na wszystkie zajęcia grupowe obowiązują wcześniejsze zapisy. Nauka przez zabawę organizowana jest w formie warsztatów dla różnych grup wiekowych: przedszkole, klasy 0 SP, klasy I-II SP, klasy III SP, klasy IV-VI SP, gimnazjum i liceum (patrz tutaj) i obejmuje następujące moduły tematyczne:

Multikid (6-9 lat) - wirtualny świat nauki, techniki, muzyki i codziennych doświadczeń

 • Życie na Ziemi - świat zwierząt
 • Życie na Ziemi - cykl życia motyla
 • Życie na Ziemi - warzywa i owoce
 • Cztery pory roku – zmiany zachodzące w przyrodzie
 • Spektakularne kształty - poznajemy kolory i figury geometryczne
 • Mój dom – projektujemy mieszkanie i poznajemy przyimki
 • Kim zostanę w przyszłości? - poznajemy zawody
 • Ja i moje ciało – sport i higiena osobista
 • Która godzina? – sposoby pomiaru czasu
 • Podróże dalekie i bliskie - środki transportu
 • Bezpieczna ulica – zasady ruchu drogowego
 • Park nauki - świat energii i elektryczności
 • Młody naukowiec - tajniki laboratorium

Multisztuka - świat komputerowej sztuki, grafiki i animacji z wykorzystaniem programu graficznego Corel Painter Classic oraz Kai’s SuperGoo

Multimuzyka - świat muzyki cyfrowej z wykorzystaniem programu Cubasis pozwalającego zgłębić techniki komponowania i aranżacji w muzyce cyfrowej

Logikit - budowanie ruchomych konstrukcji z klocków K’NEX zasilanych energią słoneczną lub sterowanych komputerowo (roboty, samochody, wiatraki)

Nauka i technika - zielona energia, mechanika, hydraulika, przenośne laboratoria pomiarowe, sterowanie procesem przemysłowym, formowanie próżniowe oraz stacja meteorologiczna

 • Zielona energia - odnawialne źródła energii na przykładzie modeli generatora słonecznego oraz wiatrowego ilustrujących zamianę energii słońca i wiatru w energię elektryczną
 • Automatyka/Robotyka - świat sterowanych komputerowo robotów
 • Przenośne laboratoria - zestawy Ecolog XL oraz MultiLogPro do wykonywania pomiarów temperatury, natężenia światła i dźwięku, wilgotności i ciśnienia powietrza oraz innych wielkości
 • Stacja meteorologiczna - dokonywanie pomiarów temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz wielkości opadów
 • Mechanika - siła jako miara oddziaływań między ciałami, zasady dynamiki Newtona, historia i wykorzystanie maszyn prostych (równia pochyła, dźwignia, wielokrążek), zastosowanie kół zębatych i przekładni.

 

  
 

Powrót na górę strony