Kurs wychowawców kolonijnych (Oświata)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-09-3
Organizator: 

Ośrodek Szkoleniowy "Oświata"
ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
tel/fax: 77 442 51 51
e-mail: osrodekszkoleniowy@o2.pl
www.oswiataszkolenia.pl

strona domowa

 

Termin: 

19-20, 26-27 XI 2016, godz. 9:00-15:30

 

Czas trwania kursu: 

36 godzin

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

160 zł

Skrót programu: 
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
  • organizacja zajęć w trakcie wypoczynku
  • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej
  • ruch i rekreacja
  • turystyka i krajoznawstwo
  • zajęcia kulturalno-oświatowe
  • zajęcia praktyczno-techniczne
  • prace społecznie użyteczne
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

   

Powrót na górę strony