Organizacja i zarządzanie oświatą (WCDN)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-26
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
tel. 71 798 68 80 wew 103
http://www.wcdn.wroc.pl

 

Termin: 

zgłoszenia: do 30 listopada 2019
rozpoczęcie: grudzień 2019 

 

Czas trwania kursu: 

236 godzin

Osoba do kontaktu: 

Krzysztof Nowak
tel. 71 798 68 80 wew. 211
e-mail: k.nowak@wcdn.wroc.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

1800 zł

Skrót programu: 

Kurs adresowany jest do nauczycieli. Przygotowuje do pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Jego celem jest uzyskanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz kompetencji do zarządzania placówkami oświatowymi, w tym umiejętnego stosowania procedur związanych z ich zarządzaniem.

Po ukończeniu formy uczestnik powinien umieć:

  • zorganizować proces zarządzania szkołą/placówką oświatową
  • dobierać i stosować efektywne metody zarządzania
    szkołą/placówką oświatową.

 

Powrót na górę strony