Konferencja regionalna „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach” (XIV)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-11-10
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa
Termin: 

zgłoszenia - do 24 listopada 2017
konferencja - 30 listopada 2017
formularz zgłoszeniowy

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej (budynek D-20)
ul. Janiszewskiego 8, Wrocław

 

Zasięg: 
regionalny
Organizator: 

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00
www.pwr.wroc.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
e-mail: sekret@oke.wroc.pl
www.oke.wroc.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Dział Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej
tel. 71 320 42 20, e-mail: przedmiotyscisle@pwr.edu.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

Organizatorzy zapewniają przerwę kawową i materiały. Nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

Skrót programu: 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z regionu Dolnego Śląska a także reprezentantów kadry akademickiej Kuratorium Oświaty i kierowników wydziałów edukacji starostw powiatowych Dolnego Śląska. Konferencja jest forum wymiany doświadczeń edukacyjnych i ma na celu podejmowanie działań na rzecz upowszechniania oraz podnoszenia poziomu wykształcenia uczniów i studentów w zakresie przedmiotów ścisłych. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień z zakresu nauczania matematyki, fizyki, chemii, informatyki i technologii informacyjnych.

Program konferencji:

Część plenarna

Prowadzenie: dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw., pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. zapewniania jakości kształcenia, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

  • Zastosowania fizyki w naukach społecznych i ekonomii – prof. dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, WPPT PWr 
  • Matematyka w szkole XXI wieku – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  • Szkoła wobec nowoczesnych mediów – dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Komunikacji Wizerunkowej 
  • Matura 2017 – dobre wyniki zdających. Czy mogą być lepsze? – mgr Wojciech Małecki, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 
  • Warsztat pracy nauczyciela z wykorzystaniem sieci – dr Tomasz Greczyło, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
  • Wyniki rekrutacji na Politechnikę Wrocławską w roku 2017, zasady rekrutacji na rok 2018 – mgr Anetta Stypułkowska, Kierowniczka Działu Rekrutacji PWr

Część warsztatowa - analiza wyników matur 2017
 

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: http://przedmiotyscisle.pwr.edu.pl/program.

 

Powrót na górę strony