Konferencja regionalna „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach” (XV)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-10-22
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa
Termin: 

zgłoszenia - do 19 listopada 2018
konferencja - 23 listopada 2018
formularz zgłoszeniowy

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej (budynek D-20)
ul. Janiszewskiego 8, Wrocław

 

Zasięg: 
regionalny
Organizator: 

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00
www.pwr.wroc.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
e-mail: sekret@oke.wroc.pl
www.oke.wroc.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Dział Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej
tel. 71 320 42 20, e-mail: przedmiotyscisle@pwr.edu.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

Organizatorzy zapewniają przerwę kawową i materiały. Nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

Skrót programu: 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z regionu Dolnego Śląska a także reprezentantów kadry akademickiej Kuratorium Oświaty i kierowników wydziałów edukacji starostw powiatowych Dolnego Śląska. Konferencja jest forum wymiany doświadczeń edukacyjnych i ma na celu podejmowanie działań na rzecz upowszechniania oraz podnoszenia poziomu wykształcenia uczniów i studentów w zakresie przedmiotów ścisłych. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień z zakresu nauczania matematyki, fizyki, chemii, informatyki i technologii informacyjnych.

Program konferencji:

Część plenarna

  • O nauczaniu matematyki z perspektywy międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki U W 
  • Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnikę Wrocławską, prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan, Wydział Matematyki PWr 
  • Myślenie komputacyjne w kształceniu matematycznym, prof. dr hab. Maciej Sysło, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
  • Prof. dr hab. Jacek Cichoń - najlepszy – w opiniach studentów – wrocławski nauczyciel akademicki w roku akademickim 2017/2018, WPPT PWr 
  • Zadania krótkiej i rozszerzonej wypowiedzi – sukces czy porażka zdających, mgr Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 
  • Szkoła rozumiana inaczej, mgr Agata Roman, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich PWr 
  • Kilka sugestii dla nauczycieli maturzystów, mgr Wojciech Małecki 
  • Wyrównywanie szans wszystkich uczniów i studentów w Polsce, mgr Paulina Szczucińska, Fundacja OpenStax Poland

Część warsztatowa - analiza wyników matur 2018, trudne, wieloetapowe zadania na maturze  

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: http://przedmiotyscisle.pwr.edu.pl/program.

 

Powrót na górę strony