Polygon (V)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-05-23
Temat: 

Przygotowanie do konkursów i olimpiad

Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Stowarzyszenie "bez rutyny"
e-mail: stowarzyszenie@bezrutyny.pl
ul. Polna 17, 83-050 Pręgowo
http://bezrutyny.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk
tel. 58 523 21 00
e-mail: dziekmf@ug.edu.pl
http://mfi.ug.edu.pl

 

Termin: 

wpłaty: do 30 VI 2016
obóz: 3-9 VII 2016

 

Miejsce: 

Ośrodek Szkoleniowy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego
Dworek Starbienino
Starbienino 1, 84-210 Choczewo
powiat wejherowski
tel. 533 201 205

 

Osoba do kontaktu: 

Barbara Wolnik - prezes Stowarzyszenia "bez rutyny"
e-mail: wolnik@mat.ug.edu.pl

 

Opłata: 
płatny

950 zł (możliwe zniżki)

To obozy naukowe organizowane z myślą o wspieraniu i integracji środowiska uczniów pasjonujących się matematyką (przede wszystkim gimnazjalistów i licealistów startujących lub planujących startować w Olimpiadzie Matematycznej lub w innych konkursach; w wyjątkowych wypadkach mozliwy jest udział uczniów z SP kl. 4-6) oraz osób, które chcą dowiedzieć się, na czym polega praca naukowa matematyka i spróbować swoich sił w tej dziedzinie.

Zajęcia merytoryczne są prowadzone przez wykładowców z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Gdańsku oraz zaproszonych gości z innych ośrodków akademickich w Polsce. 

Opłata obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie, zajęcia merytoryczne i rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenie NNW. Dojazd na własny koszt i we własnym zakresie. 

Zdjęcia i relacje z obozu są dostępne na stronie http://bezrutyny.pl/polygon

 

Skrót programu: 

Manewry przewidziane w ramach II Polygonu to przede wszystkim:

  • wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki prowadzone w grupach według poziomu zaawansowania uczestnika,
  • spotkania z członkami komisji konkursowych nt. jak pisać rozwiązania zadań, a jak ich nie pisać, jakie są typowe błędy w redagowaniu rozwiązań, skąd juror wie, ile punktów przyznać za dane rozwiązanie,
  • gry i turnieje logiczne i matematyczne,
  • zajęcia rekreacyjne i sportowe, wędrówki po okolicy, gra terenowa.

 

Historia:

  • I Polygon - Wiele (VIII 2014) - Gry
  • II Polygon - Warzenko (I 2015) - Przygotowanie do konkursów i olimpiad
  • III Polygon - Starbienino (VII 2015)
  • IV Polygon - Warzenko (II 2016)
  • V Polygon - Starbienino (VII 2016)

 

Powrót na górę strony