Konkurs na logo IOL

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-30
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa

Do 1 XI 2015 trwa otwarty konkurs na oficjalne logo Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (IOL - International Olympiad in Linguistics) - jednej z 12 międzynarodowych olimpiad naukowych. Można przesyłać projekty nieprofesjonalne, uzupełnione opisem. Zwycięzca otrzyma z krajów uczestniczących w olimpiadzie prezenty o łącznej wartości między 100 a 500 euro.

Projekty w pliku cyfrowym (dowolny powszechnie dostępny format do grafiki będzie akceptowany) należy przesyłać mejlem na adres webmaster@ioling.org z opisem "IOL LOGO" w polu "temat". Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę swoich prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Każdy może przesłać dowolną liczbę projektów. Prace powinny być w pełni autorskie, tzn. nie zawierać żadnych elementów, które mogą być chronione prawem autorskim innych osób, chyba że elementy te są dostępne w domenie publicznej. Nie mogą odwoływać się do symboli używanych przez inne organizacje (np. kół olimpijskich). 

Logo IOL zostanie wybrane spośród nadesłanych propozycji przez powołane w tym celu jury. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość dokonania zmian w projekcie ze względów formalnych lub prawnych. Nazwisko zwycięzcy będzie umieszczone na oficjalnej stronie Olimpiady, a prawa do używania symbolu zostaną przeniesione na komitet IOL. 

Warunki konkursu mogą zostać zmienione, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej IOL.

Obok prezentujemy logo polskiej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej wzorowane na logotypie VII Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej, która odbyła się we Wrocławiu w 2009 roku. Oczywiście wizerunek ratusza i pióro Fredry wiążą je z Wrocławiem. Konkursowe logo ma być wspólne dla wszystkich edycji, więc nie może zawierać takich elementów. Oczywiście (jak dotychczas) każda edycja międzynarodowej olimpiady będzie mogła opracować własny logotyp na czas prowadzonych u siebie zawodów. 

W styczniu 2016 komitet Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej ogłosił wyniki konkursu na nowe logo olimpiady. Wygrała go Polka, uczennica Technikum Elektronicznego w Jeleniej Górze - Agata Łazarewicz. Gratulujemy!

Z Polski nadesłano najwięcej konkursowych projektów, a ten zwycięski wygląda tak:

 

 

 

 

Powrót na górę strony