Zarządzanie oświatą z zastosowaniem narzędzi coachingowych? (Wrocław - WSZ Edukacja)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 100 - 101, fax: 71 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl
http://wszedukacja.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zapisy na semestr zimowy 1 V - 30 IX
zapisy na semestr letni 1 XII - 28 II

 

Czas trwania kursu: 

2 semestry, 210 godzin + 30 godzin praktyki

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

jednorazowo 3000 zł lub dwie raty po 1600 zł lub 10 rat po 340 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego i kreatywnego zarządzania placówkami oświatowymi.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ogólna teoria organizacji i zarządzania  
  • Prawo w oświacie 
  • Psychologia i coaching w zarządzaniu szkołą, placówką oświatową 
  • Kierowanie zmianą 
  • Zarządzanie jakością i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej  
  • Kierowanie i administrowanie placówka oświatową 
  • Organizacja procesu pedagogicznego szkoły, placówki w warunkach reformy systemu 
  • Informatyka w zarządzaniu oświatą 
  • Seminarium dyplomowe

 

Powrót na górę strony