Zarządzanie oświatą (Opole - WSHE Brzeg)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Podyplomowe Centrum kształcenia ustawicznego "Andragog"
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
tel. 77 453 84 09 lub 77 442 61 30, kom. 607 888 338

http://www.andragog.edu.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Kościuszki 39-41, Opole

 

Termin: 

od 24 X 2020 do 8 V 2021 
zjazdy jednodniowe co drugą sobotę

 

Czas trwania kursu: 

2 semestry, 300 godzin

 

Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe 100 zł
czesne 2400 zł (1200 zł za semestr)

 

Skrót programu: 
 • Zarządzanie jakością
 • Etyka zarządzania
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Kierowanie zmianą
 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Finanse szkoły
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka

 

Powrót na górę strony