Edukacja dla bezpieczeństwa

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl
strona domowa studiów

 

Miejsce: 

W siedzibie organizatora

 

Termin: 

rozpoczęcie X 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 277 h w tym 60 h praktyki

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

3600 zł

 

Skrót programu: 
Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest wyposażenie słuchaczy w interdyscyplinarną wiedzę o współczesnych zagrożeniach zdrowia i życia w czasie wojny i pokoju oraz sposobach zapobiegania im i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów w sytuacjach kryzysowych. Oferta adresowana jest do nauczycieli chcących zdobyć przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu, jak również w zakresie nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, zaliczenie praktyk pedagogicznych oraz zdanie egzaminu końcowego.
 
Tematyka kursu:
Moduł I – Teoria bezpieczeństwa - 27 h
 • Bezpieczeństwo narodowe 
 • Bezpieczeństwo publiczne 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne  
 • Bezpieczeństwo państwa. 
 • Instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 • Struktura i zadania Sił Zbrojnych RP 
 • Planowanie cywilne a dowodzenie  
Moduł II – Zagrożenia - 60 h
 •  Zagrożenia w czasie wojny 
 •  Zagrożenia w czasie pokoju 
 •  Zarządzanie kryzysowe 
 •  Ochrona ludności i obrona cywilna 
 •  Systemy ratownicze 
 •  Systemy ostrzegania i alarmowania 
 •  Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju  
 •  Obywatel w sytuacjach kryzysowych (nakazy, zakazy, ograniczenia praw itd.). 
 •  Psychologia w sytuacjach kryzysowych. 
 •  Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne. 
Moduł III – Zdrowie - 45 h
 • Kurs pierwszej pomocy (I sem.)
 • Kurs instruktora pierwszej pomocy (II sem.)
 • Profilaktyka zdrowia
  Moduł 
IV – Dydaktyka - 85 h
 •  Nauczanie o bezpieczeństwie (nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa) 
 •  Dydaktyka i metodyka 
 •  Seminarium dyplomowe 
 •  Praktyka pedagogiczna   
 
 
 

Powrót na górę strony