Nauczanie matematyki (UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 375 74 02, 71 375 74 36
strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 
  • składanie dokumentów: 15 V - 2 X 2020
  • rozpoczęcie zajęć - październik

 

Czas trwania kursu: 

405 godzin audytoryjnych i 60 godzin praktyki przedmiotowej

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

4 500 zł (płatne w trzech ratach po 1 500 zł na początku każdego semestru)

 

Skrót programu: 

Trzysemestralne studia podyplomowe przygotowują absolwentów wyższych uczelni z kierunków pokrewnych do matamatyki, posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotów innnych niż matematyka do nauczania matematyki. Wymagane jest ukończenie studiów magisterskicch, których program w całości realizuje cele kształcenia matematycznego z podstawy programowej oraz posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Realizowane przedmioty:

  • arytmetyka z algebrą i podstawy analizy (60 w. + 60 ćw.)
  • geometria elementarna (40 w. + 40 ćw.)
  • statystyka i prawdopodobieństwo (10 w. +10 ćw.)
  • technologia informacyjna (30 lab.)
  • metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej (45)
  • metodyka nauczania matematyki w szkole średniej (40)
  • elementy matematyki wyższej (30 w. + 10 ćw.)
  • warsztaty zadaniowe (20 konw.)   

  

Powrót na górę strony