Studia pedagogiczne (Wrocław - WSB)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 713762395/96 lub 800702922
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw

strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

Termin: 

 

studia zawieszone 

rozpoczęcie zajęć październik każdego roku

 

Czas trwania kursu: 

420 godzin (3 semestry, 13 miesięcy nauki, 13 zjazdów)
Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

 

Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • • studia 4450 zł

Do 19 września wpisowe 100 zł, studia 4150 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które chcą otrzymać uprawnienia pedagogiczne. Ich celem jest uzyskanie kwalifikacji do pracy pedagogicznej w charakterze nauczyciela lub wykładowcy w różnych typach szkół, zarówno z grupami dzieci i młodzieży, jak również studentów i osób dorosłych. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu wychowania i nauczania. Dadzą podstawy do rozumienia procesów z obszaru psychologii rozwojowej oraz mechanizmów funkcjonowania grupy. Słuchacze nabędą także w obszerną wiedzę z zakresu pracy trenerskiej, mediacji, sposobu prezentowania na forum grupy oraz pracy głosem.

Studia umożliwiają zdobywanie wiedzy zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zdalnym z wykorzystaniem e-learningu. Każdy słuchacz ma zapewnioną możliwość odbycia praktyk w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych.

Program:

Trening pracy pedagogicznej (32 godz.)

 • Emisja głosu
 • Wideotrening komunikacji
 • Język migowy
 • Trening mediacji

Warsztat pracy (24 godz.)

 • Kształtowanie wizerunku nauczyciela / wykładowcy
 • Mozaikowość pracy pedagogicznej
 • Warsztat kompetencji trenerskich

Pedagogika resocjalizacyjna (24 godz.)

 • Resocjalizacja
 • Prawo rodzinne i opiekuńczo-wychowawcze
 • Psychopatologie
 • Praktyka kuratora sądowego – analiza indywidualnych przypadków
 • Patologie społeczne

Pedagogika rodziny (20 godz.)

 • Dziecko w alternatywnych modelach rodziny
 • Wzorce rodzicielstwa – nowy wymiar ojcostwa i macierzyństwa
 • Rozwód w rodzinie
 • Zasady pomocy dziecku w sytuacji rozpadu rodziny
 • Rodzina alkoholowa
 • Dziecko w rodzinie alkoholowej
 • Asystent rodziny. Praktyczny wymiar pracy z rodziną

Pedagogika dziecka (26 godz.)

 • Dziecko z ADHD
 • Dziecko z FAS
 • Dziecko z RAD – zaburzenie więzi
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci
 • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka
 • Warsztat pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dziecko ze spektrum autyzmu
 • Dziecko niepełnosprawne mentalnie

Diagnoza i terapia pedagogiczna (24 godz.)

 • Podstawy wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Elementy logopedii
 • Metody pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Metoda MOT, której celem jest badanie i wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz testy integracji odruchów pierwotnych

Podstawy dydaktyki (30 godz.)

 • Pedagogika zabawy
 • Kluczowe doktryny pedagogiczne
 • Język jako narzędzie pracy nauczyciela
 • Klasa szkolna
 • Proces oceniania
 • Konstruowanie programów profilaktycznych
 • Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole
 • Ryzyko dysleksji
 • Metodyka pracy dydaktycznej z dziećmi z mniejszości etnicznych

Dydaktyka przedmiotu (20 godz.)

 • Zarządzanie oświatą
 • System oświaty
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Podstawa programowa
 • Metody, zasady i formy pracy nauczyciela
 • Dojrzałość szkolna

Warunkiem ukończenia studiów jest egzamin obejmujący wiedzę z przedmiotów realizowanych w formie stacjonarnej oraz e-learrningowej oraz projekt lub case studies - realizowany indywidualnie lub zespołowo

 

Powrót na górę strony