Przygotowanie pedagogiczne (Wrocław - DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zgłoszenia - do 30 IX 2020 online
rozpoczęcie zajęć - październik 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 390 godzin zajęć audytoryjnych i 150 godzin praktyk

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

opłata za studia - 4600 zł 

 

Skrót programu: 

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie (licencjackie lub magisterskie) zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.).

W ramach studiów realizowane są następujące przedmioty:

  • psychologiczno-pedagogiczne - 150 godzin
  • dydaktyka przedmiotowa - 120 godzin
  • praktyka pedagogiczna - 160 godzin

Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

 

Powrót na górę strony