Przygotowanie pedagogiczne (Opole - WSHE Brzeg)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Podyplomowe Centrum kształcenia ustawicznego "Andragog"
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
tel. 77 453 84 09 lub 77 442 61 30, kom. 607 888 338

http://www.andragog.edu.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Kościuszki 39-41, Opole

 

Termin: 

Rzopczęcie: 24 X 2020 Zakończenie 21 VIII 2021

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 480 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe 100 zł
czesne 3000 zł (1000 zł za semestr)

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych, którzy chcą podjąć pracę nauczyciela.

 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Dydaktyka ogólna
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
 • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania
 • Kulturowe podstawy edukacji
 • Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • Emisja głosu
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Pedagogika działań edukacyjnych
 • Diagnoza wyników kształcenia
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka

 

Powrót na górę strony