Przygotowanie pedagogiczne (Łódź - AHE)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-07-29
Organizator: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel. 42 29 95 637, 42 63 15 039 (wtorek - piątek: 8.00 - 16.00)
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
http://www.ahe.lodz.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

online oraz w siedzibie organizatora

 

Termin: 

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry (2 zjazdy w semestrze)
315 h zajęć dydaktycznych, 150 h praktyk
20% zajęć stacjonarnych, 80% online

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

3 300 zł płatne w 10 ratach

 

Skrót programu: 

Studia odbywają się w systemie blended learning. Ich ukończenie pozwala uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych.
Skierowane są do osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych.

Program zajęć zawiera:

 • warsztat umiejętności pedagoga
 • pedagogika ogólna
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • etyka pracy nauczyciela
 • profilaktyka w szkole
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna
 • psychopedagogika SPE
 • dydaktyka ogólna
 • planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
 • charakterystyka metod i form nauczania
 • aktywizacja procesu kształcenia
 • dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym
 • bezpieczeństwo ucznia i edukacja dla bezpieczeństwa
 • laboratorium metodyczne
 • emisja głosu
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka dydaktyczna (120 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 h)

 

Powrót na górę strony