Studia pedagogiczne (Wrocław - WSZ Edukacja)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 100 - 101, fax: 71 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl
http://wszedukacja.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zapisy na semestr zimowy 1 V - 30 IX
zapisy na semestr letni 1 XII - 28 II

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 270 godzin zajeć audytoryjnych, praktyka 150 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

jednorazowo 3300 zł lub 15 rat 250 zł

 

Skrót programu: 

Studia są adresowane są do magistrów i licencjatów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Zapewniają uzyskanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i wiedzy z zakresu metodyki. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu lub prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych. Po ukończeniu studiów absolwenci z wykształceniem licencjackim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych, a z wykształceniem magisterskim uzyskują - przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • psychologia procesów poznawczych
 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologia w sytuacjach edukacyjnych
 • komunikacja społeczna
 • współczesne problemy pedagogiki z elementami historii wychowania
 • projektowanie systemu kształcenia
 • prawo oświatowe
 • dydaktyka ogólna
 • metodyka przedmiotowa (w zakresie wybranego przedmiotu)
 • kultura słowa
 • emisja głosu

 

Powrót na górę strony