Organizacja i zarządzanie oświatą (Wrocław - DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dsw.edu.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zgłoszenia: 15 V 2020 - 30 IX 2020
rozpoczęcie zajęć: październik 2020

 

 

Czas trwania kursu: 

2 semestry, 270 godzin w tym 30 godzin praktyki kierowniczej

 

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

4200 zł

 

Skrót programu: 

Studia są przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników samorządów pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji, w tym sprawowania nadzoru pedagogicznego. Studia nadają kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Problematyka zajęć:

 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • analiza statystyczna w zarządzaniu szkołą,
 • stosowanie prawa,
 • komunikacja społeczna,
 • tworzenie jakościowego programu rozwoju szkoły,
 • kierowanie zmianą,
 • rozwój organizacyjny szkoły,
 • wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,
 • analizowanie wyników zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów,
 • WDN w szkole,
 • doskonalenie nauczycieli i ich awans zawodowy,
 • budowanie zespołu,
 • edukacja i konkurencja,
 • szkoła jako instytucja edukacyjna,
 • wychowanie w szkole,
 • kierowanie rozwojem pracowników,
 • praktyki kierownicze,
 • dzieje nauczycielstwa polskiego,
 • ocenianie pracy nauczyciela,
 • hospitowanie zajęć, w tym hospitacje diagnozujące.

 

Powrót na górę strony