Nauczyciel języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym (Wrocław - WSF)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-27
Organizator: 

Wyższa Szkoła Filologiczna
ul. Sienkiewicza 32, Wrocław
e-mail: podyplomowe@wsf.edu.pl
tel: 71 328 14 14
http://www.wsf.edu.pl
strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

Studia zawieszone

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 6 zjazdów w semestrze

447 godzin audytoryjnych, 150 godzin praktyki

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • studia 4200 zł

Do 31 sierpnia wpisowe 100 zł, studia 3800 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia (mogą nie mieć przygotowania pedagogicznego) znających język niemiecki na poziome co najmniej B2, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych (państwowych i prywatnych). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami. Autorski program kształcenia przewiduje realizację modułu interkulturowego poświęconego zagadnieniom z zakresu wykorzystania elementów literatury i kultury w dydaktyce języka niemieckiego oraz zapoznanie się z warsztatem pracy nauczyciela języków obcych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 158 godzin 

 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Psychologia rozwojowa - I i II etap edukacyjny
 • Pedagogika rozwojowa - I i II etap edukacyjny

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – 156 godzin

 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka języka niemieckiego - I etap edukacyjny
 • Dydaktyka języka niemieckiego - II etap edukacyjny
 • Autonomia na lekcji języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym
 • Nowe media w edukacji językowej na I i II etapie edukacyjnym

Kształcenie interkulturowe – 46 godzin

 • Kultura niemieckiego obszaru językowego - wybrane zagadnienia
 • Warsztaty z komunikacji interkulturowej
 • Metodyka kształcenia interkulturowego

Warsztat pracy nauczyciela języka obcego – 51 godzin

 • Warsztaty komunikacji językowej i gramatyki pedagogicznej języka niemieckiego
 • Emisja głosu
 • BHP w zawodzie nauczyciela

Praktyka pedagogiczna – 150 godzin:

 • Praktyka ogólnopedagogiczna – 30 godzin
 • Praktyka dydaktyczna I – 60 godzin
 • Praktyka dydaktyczna II – 60 godzin

Seminarium dyplomowe – 12 godzin

Egzamin dyplomowy odbywa się w formie pisemnej i składa z dwóch części. W pierwszej słuchacze otrzymują po jednej jednostce dydaktycznej z podręczników do nauczania języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym. Zadaniem słuchacza jest przygotowanie i przedstawienie przykładowego przebiegu lekcji, zaproponowanie stosownych ćwiczeń oraz uargumentowanie dokonanych wyborów. W drugiej części słuchacz udziela pisemnej odpowiedzi na dwa pytania teoretyczne dotyczące zagadnień nauczania języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym.

 

Powrót na górę strony