Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej (Wrocław - CEN)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-27
Organizator: 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. 71 37 59 268, faks 71 37 59 496
e-mail: centrum@cen.uni.wroc.pl
http://www.cen.uni.wroc.pl

strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

Studia zawiszone

Lista innych kierunków studiów podyplomowych 

 

Czas trwania kursu: 

350 h (3 semestry)
spotkania dwa razy w miesiącu (soboty-niedziele)

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

w zależności od liczby kandydatów

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra lub licencjata, mających przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii, geografii, fizyki lub innych przedmiotów pokrewnych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Problematyka studiów obejmuje:

 • holistyczne ujęcie przyrody,
 • podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa: biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • kompetencje matematyczne uczniów klas IV-VI i ich konsekwencje dla nauczania
  „Przyrody”,
 • wybrane strategie kierowania zespołem uczniowskim,
 • psychologia uczenia się – aspekt poznawczo-rozwojowy.
 • prawa i problemy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • diagnoza zespołu uczniowskiego,
 • obraz świata ucznia a nauczanie przyrodoznawstwa,
 • monitorowanie osiągnięć uczniów, ocenianie wspomagające rozwój ucznia,
 • aktywizujące metody nauczania,
 • prawa dziecka, ucznia i nauczyciela,
 • dydaktykę przyrodoznawstwa: projektowanie ścieżek edukacyjnych, pracownia
  przyrodnicza, elementarne obserwacje astronomiczne, projektowanie pracy nauczyciela
  „Przyrody”, technologie informacyjne w nauczaniu przyrody.
 • integrację treści przyrodniczych,
 • technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela.

     

Powrót na górę strony