Nauczanie matematyki w szkole (Wałbrzych - WSZiP)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
ul. 1 Maja 131, 58-305 Wałbrzych

Międzyregionalne Centrum Edukacji
ul. Wrocławska 10c, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93,
fax: 74 844 45 57
e-mail: podyplomowe@wwszip.pl
http://www.wwszip.pl

 strona domowa studiów

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

Termin: 

rozpoczęcie zajęć - październik 

 

Czas trwania kursu: 

360 godzin 

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

koszt studiów: 4200 zł
opłata wstępna: 150 zł 

 

 

Skrót programu: 

UWAGA! Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" mówi w art. 8 ust 7: Uczelnia ma prawo prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.
W.w. uczelnia nie prowadzi kierunku "matematyka", zatem w świetle przepisów nie ma prawa prowadzenia studiów podyplomowych w tym zakresie bez specjalnej zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której do tej pory uczelnia nie uzyskała.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z uprawnieniami pedagogicznymi. Dają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej jako drugiego przedmiotu specjalizacji zawodowej. Zajęcia obejmują przedmioty matematyczne i informatyczne, metodykę nauczania matematyki oraz praktyki. Program obejmuje następujące przedmioty:

 • analiza matematyczna
 • geometria euklidesowa
 • elementy algebry
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • metodyka nauczania matematyki w szkole
 • projektowanie dydaktyczne w szkole
 • emisja i higiena głosu
 • aktywizujące metody nauczania
 • technologie informatyczne
 • podstawy informatyki
 • praktyka pedagogiczna

 IV semestr uzupełniający

adresowany jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, planujących podniesienie kwalifikacji do nauczania matematyki z elementami informatyki w szkołach średnich: liceach, technikach i szkołach branżowych. 

 

Powrót na górę strony