Matematyka w szkole podstawowej (Łódź - AHE)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-25
Organizator: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel. 42 29 95 637, 42 63 15 039 (wtorek - piątek: 8.00 - 16.00)
w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl
http://www.ahe.lodz.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

online oraz w siedzibie organizatora

 

Termin: 

 

Czas trwania kursu: 

380 godzin (w tym 60 h praktyk, 135 h zajęć stacjonarnych, 185 h online)
3 semestry (2 zjazdy w semestrze)

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

3 600 zł płatne w 10 ratach

 

Skrót programu: 

Studia odbywają się w systemie blended learning. Ich celem jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i przygotowanie ich do pracy w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela matematyki. Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom magistra, inżyniera lub licencjata w obszarze nauk ścisłych, technicznych lub innych studiów, w programie których występował co najmniej jeden przedmiot matematyczny w wymiarze co najmniej jednego semestru. Kandydaci powinni posiadać podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy użytkowe.

Celem studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkole w zreformowanym systemie edukacji. W trakcie studiów podyplomowych z matematyki, słuchacze zrealizują blok zajęć skoncentrowanych na metodyce pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Program zajęć zawiera następujące przedmioty:

Moduł I: Elementy matematyki wyższej

 • Wybrane elementy logiki i teorii mnogości
 • Elementy teorii liczb
 • Elementy algebry
 • Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
 • Geometria elementarna
 • Geometria analityczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka opisowa

Moduł II: Dydaktyka matematyki

 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Praktyki
 • Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela matematyki

Moduł III: Zintegrowanie kompetencji

 • Medodyka pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela
 • Seminarium dyplomowe

 

Powrót na górę strony