Matematyka (Opole - WSHE Brzeg)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Podyplomowe Centrum kształcenia ustawicznego "Andragog"
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
tel. 77 453 84 09 lub 77 442 61 30, kom. 607 888 338

http://www.andragog.edu.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

 

Termin: 

rozpoczęcie zajęć: 24 października 2020
zakończenie zajęć: 21 sierpnia 2021

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 390 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe 100 zł
czesne 3600 zł (1200 zł za semestr)

 

Skrót programu: 

UWAGA! Studia z edukacji matematycznej zostały negatywnie zaopiniowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (treść stanowiska RGNiSW). Uprawnienia do nauczania matematyki wydawane były przez uczelnię przez trzy kolejne edycje z naruszeniem obowiązującego prawa. Obecnie studia firmowane są przez Szkołę Wyższą w Płocku.

Studia nadają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół absolwentom studiów na kierunkach pokrewnych matematyce.

 • Elementy logiki matematycznej
 • Podstawy analizy matematycznej
 • Elementy algebry i arytmetyka
 • Geometria elementarna
 • Geometria analityczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
 • Dydaktyka matematyki I (szkoła podstawowa)
 • Dydaktyka matematyki II (gimnazjum)
 • Dydaktyka matematyki III (szkoła ponadgimnazjalna)
 • Technologia informacyjna wspomagająca nauczanie matematyki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z matematyki
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej.

 

Powrót na górę strony