Geografia (Opole - WSHE Brzeg)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Podyplomowe Centrum kształcenia ustawicznego "Andragog"
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
tel. 77 453 84 09 lub 77 442 61 30, kom. 607 888 338

http://www.andragog.edu.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Kościuszki 39-41, Opole

 

Termin: 

od 24 X 2019 do 21 VIII 2021 
zjazdy jednodniowe co drugą sobotę

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 400 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe 100 zł
czesne 3600 zł (1200 zł za semestr)

 

Skrót programu: 

UWAGA! Studia 'Geografia w edukacji' zostały negatywnie zaopiniowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (treść stanowiska RGNiSW). Uprawnienia do nauczania geografii wydawane były przez uczelnię przez cztery kolejne edycje z naruszeniem obowiązującego prawa. Obecnie studia firmowane są przez Szkołę Wyższą w Płocku.

Studia nadają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych absolwentom studiów na kierunkach pokrewnych geografii.

 • Geografia społeczno-ekonomiczna 1 (ekonomiczna i polityczna)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna 2 (ludności, osadnictwa, turyzmu)
 • Geografia fizyczna 1 (geomorfologia, gleboznawstwo)
 • Geografia fizyczna 2 (hydrologia, meteorologia, klimatologia)
 • Geologia
 • Geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
 • Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Geografia krajobrazu
 • Kartografia i topografia
 • Teledetekcja i GIS
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej.

 

Powrót na górę strony