Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl
strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

rozpoczęcie X 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 450 h, 180 h praktyki

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

2 x 1450 zł

 

 

Skrót programu: 

Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przesnaczone są dla pedagogów, wychowawców, terapeutów, pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic poradni psychologiczno- pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

Tematyka kursu:

Moduł I – Przygotowanie w zakresie przygotowania merytorycznego - 240 h

 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 
 • Psychologia kliniczna 
 • Pedagogika specjalna 
 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 
 • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z zaburzeniami w rozwoju 
 • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka 
 • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Problemy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Warsztaty terapii zachowań niepożądanych 
 • Nowe technologie w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Podstawy rehabilitacji ruchoweintelektualną 
 • Repetytorium dyplomowe 

Moduł II – Diagnostyczno-dydaktyczny - 60 h

 • Diagnostykj dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci z niepełnosprawnością a psychopedagogiczna 
 • Diagnoza psychomotoryczna jako proces 
 • Podstawy dydaktyki 
 • Dydaktyka specjalna 

Moduł III – Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne - 150 h

 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – I etap edukacji 
 • Edukacja polonistyczna z metodyką 
 • Edukacja matematyczna z metodyką 
 • Edukacja artystyczna z metodyką 
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – II etap edukacji 
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – III – IV etap edukacji 
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
 • Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 

Moduł praktyk - 180 h
Praktyki realizowane są w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, szkołach specjalnych, w placówkach kształcących uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.  

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie zaliczenia z praktyk, zaliczenie pisemnych testów wiedzy po każdym semestrze, zaliczenie zadania polegającego na prezentacji działań praktycznych wynikających z roli nauczyciela.

 

 

Powrót na górę strony