Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (Opole - WSHE Brzeg)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Podyplomowe Centrum kształcenia ustawicznego "Andragog"
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
tel. 77 453 84 09 lub 77 442 61 30, kom. 607 888 338

http://www.andragog.edu.pl

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Kościuszki 39-41, Opole

 

Termin: 

od 24 X 2019 do 21 VIII 2021 
zjazdy jednodniowe co drugą sobotę

 

Czas trwania kursu: 

4 semestry, 450 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe 100 zł
czesne 3600 zł (1200 zł za semestr)

 

Skrót programu: 

Absolwent może podjąć pracę w roli doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych. Uzyskuje umiejętności i kompetencje w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Ponadto uzyska kwalifikacje nauczyciela przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności
 • Sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 • Zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych
 • Dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo
 • Rynek – cechy i funkcje, instytucje rynkowe, rynek pracy
 • Planowanie i kariera zawodowa
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
 • Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka 

 

Powrót na górę strony