Doradca zawodowy (Wrocław - DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl
strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

rozpoczęcie X 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 360 h, 100 h praktyk

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

4200 zł

 

Skrót programu: 

W trakcie studiów uczestnik będzie miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz poradnictwa kariery, a także z cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym, członkami międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się poradnictwem kariery.

Tematyka konkursu:

Moduł przygotowania w zakresie wiedzy poradoznawczej - 66 h

 • Poradoznawstwo 
 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych 
 • Współczesne koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery 
 • Etyka pracy doradcy 

Moduł przygotowania w zakresie wiedzy merytorycznej - 153 h 

 • Konstruowanie karier edukacyjno-zawodowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe 
 • Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy w Polsce i UE 
 • Prawno-organizacyjne rozwiązania z zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i UE 
 • Zawodoznawstwo i zintegrowany system kwalifikacji 
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy 
 • Nowoczesne metody zarządzania potencjałem ludzkim 
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w wybranych krajach UE 
 • Poradnictwo w środowisku zróżnicowanym kulturowo 
 • Seminarium dyplomowe 

Moduł przygotowania metodycznego - 141 h

 • Trening umiejętności doradczych 
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym i edukacyjnym 
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego 
 • Warsztaty umiejętności trenerskich 
 • Nowoczesne technologie w pracy doradcy zawodowego/kariery 
 • Elementy coachingu i mentoringu w pracy doradcy zawodowego 
 • Rozwój zawodowy doradcy zawodowego 

 

Powrót na górę strony