układ współrzędnych

Data ostatniej modyfikacji:
2008-10-14
Tłumaczenie: 
coordinate system
Wymowa: 
ko'ordinyt system

System for specifying the position of points using numbers representing distances measured in some specified way.

Types of coordinate systems:

 • Cartesian - kartezjański
 • rectangular - prostokątny
 • oblique - ukośnokątny
 • polar/circular - biegunowy/kołowy
 • bipolar - dwubiegunowy
 • cylindrical - walcowy
 • spherical - sferyczny
 • right-handed - prawoskrętny
 • left-handed - lewoskrętny

Abbreviations:
CCS - Cartesian coordinate system

 

Terminy pokrewne: 
 • number line - oś liczbowa
 • coordinate plane - płaszczyzna z układem współrzędnych
 • origin [czytaj: orydżyn] - początek układu współrzędnych 
 • coordinate axis/axes - oś/osie współrzędnych
 • x-coordinate / abscissa - oś OX / oś odciętych
 • y-coordinate / ordinate - oś OY / oś rzędnych
 • lattice point - punkt kratowy
 • quadrant - ćwiartka kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyżnie
 • octant - ósemka kartezjańskiego układu współrzednych w przestrzeni
 • coordinate geometry - geometria analityczna

 

 • geographic coordinate system - układ współrzędnych geograficznych
  used to convert positions on the 3-dimensional globe to a 2-dimensional map
 • astronomical coordinate system - układ współrzędnych astronomicznych
  used to describe the location of objects in the sky and in the universe
 • world geodetic system (WGS84) - coordinate system used in the Global Positioning System (GPS)

 

Zwroty: 
 • coordinate system in plane/space - układ współrzędnych na płaszczyźnie/w przestrzeni
 • to label a point with coordinates - zaznaczyć współrzędne punktu
 • abscissa of the point - odcięta punktu

 

Powrót na górę strony