ułamek

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-9
Tłumaczenie: 
fraction
Wymowa: 
'frakszyn

Types of fractions:

 • common / vulgar - zwykłe
 • proper - właściwe
 • improper - niewłaściwe
 • mixed - mieszane (liczby mieszane)
 • like - o tym samym mianowniku
 • unlike - o różnych mianownikach
 • irreducible / in lowest terms - nieskracalne
 • decimal - dziesiętne
 • simple / finite / terminating - skończone
 • infinite / non-terminating - nieskończone
 • recurring /periodic / repeating - okresowe
 • pure recurring - okresowe czyste
 • mixed recurrying - okresowe mieszane
 • chain - łańcuchowe
 • unit - egipskie

Parts of a common fraction: 

 • numerator - licznik
 • denominator - mianownik
 • fraction bar /solidus - kreska ułamkowa

 

Terminy pokrewne: 
 • quotient - iloraz
 • ratio / rate - stosunek
 • proportion - proporcja
 • reciprocal - odwrotność
 • common denominator - wspólny mianownik
 • lowest common denominator - najmniejszy wspólny mianownik
 • period - okres
 • integer /whole part - część całkowita
 • fractional part - część ułamkowa
 • rozwinięcie dziesiętne - decimal expansion
 • partial fractions - ułamki proste (w wyrażeniu algebraicznym)

False friends:

 • ratio - stosunek liczb lub wielkości wyrażonych w tych samych jednostkach
 • rate - stosunek wielkosci wyrażonych w różnych jednostkach, głównie z czasem w mianowniku, np.  km/h, ? per annum

Abbreviations:
 LCD - lowest common denominator

 

Zwroty: 
 • invert / turn over a fraction - odwrócić ułamek
 • simplify / cancel / reduce a fraction to lower terms - skrócić ułamek
 • build up /  raise a fraction to higher terms - rozszerzyć ułamek
 • reduce a fraction to lowest terms - sprowadzić ułamek do postaci nieskracalnej
 • converting fractions - zamiana ułamków
 • calculating with fractions - obliczenia na ułamkach 

 

Powrót na górę strony