symetralna odcinka

Data ostatniej modyfikacji:
2008-10-11
Tłumaczenie: 
bisector of a segment, perpendicular bisector
Wymowa: 
bajsekto ow e segment

A line that divides a segment into two congruent segments.

 

Terminy pokrewne: 
 • angle bisector - dwusieczna kąta

 

 • trisector of a segment - trójsieczna odcinka
  a line that divides a segment in the ratio 1:2

 

 • midway - symetralna pary figur
  set of points equidistant from two given geometric figures

 

Zwroty: 
 • podzielić odcinek na połowy - to bisect a segment
 • podzielić odcinek w danym stosunku - to divide a segment in a given ratio
 • raise a perpendicular bisector - wystawić symetralną
 • drop a perpendicular bisector - opuścić symetralną

 

Powrót na górę strony