symetralna

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-9
Tłumaczenie: 
midway
Wymowa: 
midłej

Set of points equidistant from two given geometric figures.
When those figures are distinct points A and B

  • in the plane - it makes a straight lane perpendicular to the segment AB at its midpoint
  • in space - it makes a plane perpendicular to the segment AB at its midpoint

 

Terminy pokrewne: 
  • bisector of a segment / perpendicular bicestor - symetralna odcinka
  • bisector of an angle - dwusieczna kąta, symetralna dwóch przecinających sią prostych

 

Powrót na górę strony