rzut, rzutowanie

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-9
Tłumaczenie: 
projection
Wymowa: 
pro'dżekszn

Types of projections:

  • parallel - równoległy
  • orthogonal - prostopadły
  • central - środkowy

 

Terminy pokrewne: 
  • transformation - przekształcenie 
  • direction of projection - kierunek rzutowania
  • invariant of a geometric figure under projection - niezmiennik figury względem rzutowania
  • projective geometry - geometria rzutowa

 

Zwroty: 
  • projection onto a line /a vector - rzutowanie na prostą /wektor

 

Powrót na górę strony