pierwiastek

Data ostatniej modyfikacji:
2008-09-23
Tłumaczenie: 
root
Wymowa: 
rut

Types of roots:

 • square root - pierwiastek kwadratowy
 • cube / cubic root - pierwiastek sześcienny
 • root of n-th degree / n-th root - pierwiastek n-tego stopnia

 

Terminy pokrewne: 
 • root /radical symbol - symbol pierwiastka (? ) 
 • degree /index of a root - stopień pierwiastka
 • radicant - liczba pod pierwiastkiem
 • surd - wyażenie pierwiastkowe
  number that can only be expressed exactly by using the root symbol

 

 • root of an equation - pierwiastek równania
 • zero of a function - miejsce zerowe funkcji
 • real root - pierwiastek rzeczywisty
 • trivial root - pierwiastek, który od razu można zgadnąć z postaci równania
 • gain a root - wprowadzić pierwiastek obcy
 • gaied /extraneous root - pierwiastek obcy
 • lose a root - utracić pierwiastek
 • lost root - zgubiony / pominięty pierwiastek
 • approximate root - pierwiastek przybliżony
 • simple root - pierwiastek jednokrotny
 • multiplicity of a root - krotność pierwiastka 
 • distinct roots - różne pierwiastki
 • solution set - zbiór pierwiastków
 • radical function - funkcja pierwiastkowa, np. $y=\sqrt{x+3}$

 

Zwroty: 
 • extract root out of a number - wyciągać pierwiastek z liczby
 • find / evaluate roots of the equation - znaleźć / obliczyć pierwiastki równania

 

Powrót na górę strony