płaszczyzna

Data ostatniej modyfikacji:
2008-09-23
Tłumaczenie: 
plane
Wymowa: 
plejn

Theoretical surface which has infinite width and length, zero thickness and zero curvature.

Types of planes:

 • half-plane - półpłaszczyzna
 • Cartesian - kartezjańska
 • Euclidean - euklisesowa
 • cutting / plane of intersection - przekroju
 • plane of symmetry - symetrii
 • projective - rzutowa
 • plane of projection - rzutowania
 • tangent - styczna
 • complex - zespolona

 

Terminy pokrewne: 
 • płaski - planar, plane
 • figura płaska - plane figure
 • kąt płaski - plane angle
 • graf płaski - plane graph
 • graf spłaszczalny - planar graph
 • punkty / proste współpłaszczyznowe - coplanar points /lines

 

Zwroty: 
 • na płaszczyźnie - in the plane

 

Powrót na górę strony