płaski

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-9
Tłumaczenie: 
1. plane, 2. planar
Wymowa: 
1. plejn, 2. planar
Terminy pokrewne: 
  • figura płaska - plane figure
  • kąt płaski - plane angle
  • graf płaski - plane graph
  • graf spłaszczalny - planar graph
  • punkty współpłaszczyznowe - coplanar points

 

 

Powrót na górę strony