okrąg

Data ostatniej modyfikacji:
2008-10-11
Tłumaczenie: 
circle
Wymowa: 
'serkl

The locus of all points in a plane that are a given distance from a given point in the plane.

 

Terminy pokrewne: 
 • centre - środek
 • radius - promień (l.mn. radii)
 • diameter - średnica
 • chord - cięciwa
 • unit circle - okrąg jednostkowy
 • arc of a circle - łuk okręgu
 • concyclic points - punkty leżące na tym samym okręgu (współokręgowe)
 • circumference / perimeter of a circle - długość /obwód okręgu
 • koło - disc (sometimes also a circle), wheel (in mechanics)
 • półokrąg/półkole - semicircle
 • compasses - cyrkiel
 • okręgi rozłączne - disjoint circles


 • okręgi styczne (zewnętrznie/wewnętrznie) - tangent circles (externally/internally)


 • okręgi przecinające się - intersecting circles


 • okręgi współśrodkowe - concentric circles


 • okręgi prostopadłe (ortogonalne) - orthogonal circles


 • okrąg wpisany (w trójkąt) - inscribed circle (in a triangle)


 • okrąg opisany (na trójkącie) - circumscribed circle (over a triangle)


 

Zwroty: 
 • cyclic, circular, round - związany z okręgiem, okrągły
 • cyclic quadrilateral - czworokąt cykliczny (można go opisać na okręgu)
 • rounding - zaokrąglanie (liczb)
 • circle passes through the point A - okrąg przechodzi przez punkt A
 • circles are tangent / they touch (kiss) each other - okręgi są styczne (stykają się)
 • to come full circle - wykonać obrót o 360°
 • draw a circle with compasses - narysować okrąg cyrklem

 

cyclic quadrilateral -

cyclic quadrilateral - czworokąt cykliczny (można go opisać na okręgu)

winno być
(można go wpisać w okrąg)

Powrót na górę strony