odcinek

Data ostatniej modyfikacji:
2008-09-23
Tłumaczenie: 
line segment
Wymowa: 
'lajn 'segment

A part of a straight line that is bounded by two endpoints and contains every point on the line between these endpoints.

 

Terminy pokrewne: 
  • endpoints of a segment - końce odcinka
  • mid-point of a segment - środek odcinka 
  • bisector of a segment - symetralna odcinka
  • length of a segment - długość odcinka
  • congruent segments - odcinki przystające
  • segment of a circle subtended by the arc - odcinek koła oparty na łuku

 

Zwroty: 
  • segment joining A and B - odcinek łączący A i B
  • segments concurrent at point P - odcinki przecinające się w punkcie P

 

Powrót na górę strony