największy wspólny dzielnik

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-9
Tłumaczenie: 
greatest common factor / divisor (gcf, gcd)
Wymowa: 
'grejtyst 'komon 'fakta / dy'wajza

The g.c.f. of two or more numbers is the greatest number that is a factor of all of them.

 

Powrót na górę strony