kąt

Data ostatniej modyfikacji:
2008-12-18
Tłumaczenie: 
angle
Wymowa: 
'engl

The figure bounded by two rays with a common endpoint.

False friends:

 • anGLE [czytaj: engl] - kąt
 • anGEL [czytaj: andżl] - anioł

Types of angles:

 • acute [czytaj: e'kjut] - ostry (potocznie: sharp, steep)
 • right [czytaj: rajt] - prosty
 • obtuse [czytaj abtjuz] - rozwarty
 • straight - półpełny
 • round angle / a perigon - pełny płaski
 • spherical / a steregon - pełny bryłowy
 • central - środkowy
 • inscribed - wpisany w okrąg
 • in the semicircle - wpisany oparty na średnicy (dosłownie: na półokręgu)
 • subtended by the arc - oparty na łuku 
 • tangent-chord or t-c - dopisany do okręgu (między styczną i cięciwą)
 • chord-chord or c-c - między cięciwami okręgu
 • tangent-tangent or t-t - między stycznymi do okręgu
 • secant-secant or s-s - między siecznymi do okręgu
 • tangent-scecant or t-s - między styczną i sieczną do okręgu
 • convex - wypukły
 • concave / non-convex /reflex - wklęsły
 • directed - skierowany
 • in a poligon - w wielokącie
 • interior - wewnętrzny
 • exterior - zewnętrzny
 • base - przy podstawie
 • of inclination - wzniesienia
 • of depression - depresji
 • of intersection - przecięcia
 • of incidence - padania
 • of reflection - odbicia
 • of rotation - obrotu
 • of projection - rzutowania
 • sight /angle of view - widzenia
 • polar - biegunowy
 • golden - złoty
 • plane - płaski
 • solid - bryłowy
 • dihedral [czytaj: dajhedral] - dwuścienny
 • trihedral [czytaj: trajhedral] - trójścienny
 • polyhedral - wielościenny
 • congruent - przystające
 • adjacent - o wspólnym ramieniu
 • suplementary - przyległe (sum up to a straight angle)
 • complementary - brak polskiej nazwy (sum up to a right angle)
 • vertical (X-angles) - wierzchołkowe
 • alternate interior (Z-I-angles) - naprzemianległe wewnetrzne
 • alternate exterior (Z-E-angles) - naprzemianległe zewnętrzne
 • corresponding (F-angles) - odpowiadające
Terminy pokrewne: 
 • wierzchołek kąta - vertex of an angle
 • ramiona kąta - sides of an angle
 • protractor - kątomierz
 • bisector an an angle - dwusieczna kąta
 • trisector of an angle - trójsieczna kąta (dzieli go w stosunku 1:2)
 • angular velocity - prędkość kątowa

 

Zwroty: 
 • angle of 30° - kąt 30 stopni 
 • lines intersect at an angle of ... - proste przecinają się pod kątem ...
 • leans at an angle of ... - nachylony pod kątem ...
 • seen from an angle of ... - widoczny pod kątem ...
 • assign measure to an angle - przypisać kątowi miarę
 • measure an angle in a clockwise / an anticlockwise direction - mierzyć kąt w kierunku zgodnym z /przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
 • bisect /trisect an angle - podzielić kąt na połowy / trzy równe części

 

Powrót na górę strony