iloczyn

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-9
Tłumaczenie: 
product
Wymowa: 
'prodakt

The result of multiplication.

 

Terminy pokrewne: 
  • intersection of sets - iloczyn zbiorów
  • multiplication table - tabliczka mnożenia

 

Zwroty: 
  • to multiply two numbers - pomnożyć dwie liczby

Powrót na górę strony