środek

Data ostatniej modyfikacji:
2008-08-10
Tłumaczenie: 
1. centre, 2. mid-point
Wymowa: 
1. 'sente, 2. 'midpojnt

1. A point equidistant from all points of a circle - środek okręgu
2. A point equidistant from the endpoints of a segment - środek odcinka

 

Terminy pokrewne: 
 • środek łuku - centre of an arc
 • środek symetrii - centre of symmetry
 • środek obrotu - centre of rotation
 • środek jednokładności - centre of enlargement
 • środek ciężkości - centroid, centre of gravity
 • ortocentrum, punkt przecięcia wysokości - orthocentre
 • środek okręgu opisanego - circumcentre
 • środek okręgu wpisanego - incentre
 • środkowa - median
 • okrąg współśrodkowy - concentric circle
 • kąt środkowy - central angle
 • rzut środkowy - central projection

 

Zwroty: 
 • okrąg o środku C - circle with the centre at C

 

Powrót na górę strony