Wstęga Möbiusa

Definicja:

Powierzchnia dwuwymiarowa powstała z prostokąta przez sklejenie jego dwóch przeciwległych brzegów po obróceniu jednego z brzegów o kąt półpełny.

Wstęga rzędu n:

Powierzchnia dwuwymiarowa powstała przez sklejenie dwóch przeciwległych boków prostokąta po obróceniu jednego z boków n razy o kąt półpełny, np. wstęga rzędu 0 to powierzchnia walca, wstęga rzędu 1 to wstęga Möbiusa. Wstęgi parzystych rzędów są dwustronne, wstęgi rzędów nieparzystych są jednostronne.

Własności:


Wielościany toroidalne

Definicja:

 Podobnie nie są toroidami inne wielościany toroidalne, czyli
powierzchnie wielościenne z genusem 1 (tzn. zawierające jedną
"dziurę").

Z łatwością można jednak podać przykłady wielościanów, które swoim
kształtem przypominają torus. Używając zaawansowanej terminologii,
powiedzielibyśmy, że są z nim topologicznie równoważne (czyli
homeomorficzne). Oczywiście nie może to być żaden wielościan platoński
czy archimedesowy, bo one nie mają "dziur". Ale dobrym modelem będzie
sześcian z wydrążonym na przestrzał prostopadłościennym "kanałem" (rys.
3). Jeszcze bardziej przypominają torus wielościenne "ramki" z rys. 4 i
5.

Rys.
3                          Rys. 4                          Rys. 5


Toroid

Definicja:
Powierzchnia obrotowa powstała przez obrót dowolnej płaskiej krzywej zamkniętej wokół osi leżącej w płaszczyźnie tej krzywej, ale nieprzecinającej jej.


Twierdzenie tangensów

Inna nazwa:
wzór Regiomontana

Sformułowanie:
W dowolnym trójkącie Jeśli a i b są długościami boków trójkąta, a α i β są miarami kątów leżących odpowiednio naprzeciwko tych boków, wówczas prawdziwa jest zależność


Twierdzenie Pitagorasa

Sformułowania:

  • W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.

Powrót na górę strony