Muzea nauki i techniki


Redaktor działu:
Małgorzata Mikołajczyk (mikolaj(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery we Wrocławiu

Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery zostało założone przez grupę miłośników starych gier i urządzeń komputerowych. Powstało w 2017 roku i jako pierwsze w Polsce połączyło gry video z historią komputerów i informatyki. Zgromadzono tu szereg eksponatów z lat 70, 80. i 90. XX wieku. Część z nich jest umieszczona w gablotach, a pozostałe (ok. 50) udostępniono zwiedzającym do grania. Muzeum łączy dobrą zabawę z edukacją.


Muzeum Człowieka UWr

Muzeum Człowieka jest obecnie w przebudowie i do odwołania zostało zamknięte dla zwiedzających. Natomiast zajęcia muzealne odbywają się w budynku kampusu Wydziału Nauk Biologicznych UWr przy ul. Przybyszewskiego 63 po wcześniejszym umówieniu.


Muzeum Mineralogiczne UWr

Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego jest najstarszym tego typu muzeum w Polsce. Posiada bogate zbiory mineralogiczne zaliczane do największych w kraju. Liczą ponad 27 tysięcy okazów, w tym: ok. 7,5 tys. minerałów zebranych z obszaru Polski, ponad 19 tys. minerałów pochodzących z różnych miejsc na świecie, ponad 400 kamieni szlachetnych i ozdobnych oraz największy w kraju zbiór meteorytów.


Muzeum Geologiczne UWr

Kolekcja Muzeum liczy ponad 20 000 okazów o znacznej wartości naukowej i dydaktycznej. Zgromadzone są one w pięciu zbiorach: regionalnym, stratygraficznych - paleozoologicznym i paleobotanicznym, dydaktycznym oraz szlifów i preparatów. Zbiory pochodzą z zachowanych kolekcji przedwojennego muzeum oraz zostały zebrane lub podarowane po roku 1945.


Muzeum Przyrodnicze UWr

Muzeum Przyrodnicze UWr powstało z połączenia dawnych muzeów zoologicznego, botanicznego oraz zielnika (herbarium). Kolekcje bezkręgowców, owadów, ptaków, ssaków, ryb, gadów i płazów oraz ziół prezentowane są na kliku tematycznych wystawach stałych. Celem ekspozycji jest pokazanie różnorodności świata roślin i zwierząt, a także edukacja i zwrócenie uwagi na piękno przyrody.

Powrót na górę strony