Matematyka z plusem dla SP

Data ostatniej modyfikacji:
2009-09-2
Autor recenzji: 
Magdalena Siankowska
studentka matematyki na UWr

Małgorzata Dobrowolska
Piotr Zarzycki - pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Seria: 
Matematyka z plusem
Co jest w zestawie: 
program
podręcznik
zeszyt ćwiczeń
zbiór zadań
książka dla nauczyciela
inne

Podręczniki z serii Matematyka z plusem cieszą się dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów, którzy z nich korzystają. Są dobrze przystosowane do podstawy programowej, a wiele zadań odpowiada tym, jakie pojawiają się na sprawdzianie kompetencji.

Nauczyciele chwalą rozkład materiału i jego dostosowanie do możliwości uczniów. Pozytywnie wyrażają się o nich zwłaszcza początkujący adepci nauczania - stażyści i praktykanci, gdyż ułatwiają im one przygotowywanie pierwszych lekcji.

Podręczniki te są przeznaczone do pracy z uczniem przeciętnym i słabym, co może być w wielu wypadkach zaletą. Zdecydowanie nie polecamy ich do pracy z klasami i uczniami interesującymi się matematyką, nie mającymi z nią kłopotów i lubiącymi intelektualne wyzwania. Nie ze względu na poziom trudności zadań (te można zawsze uzupełnić z innych źródeł), ale za względu na sposób podawania materiału ? jak przetrawionego gotowca. To może podobać się przeciętnym uczniom, ale zdolnym przynosi więcej szkody niż pożytku.

GWO prężnie współpracuje z nauczycielami, organizując liczne spotkania promocyjne, kursy i dostarczając wiele materiałów pomocniczych. Korzystający z tego programu i podręcznika mogą znaleźć wiele wskazówek także na stronie internetowej wydawnictwa.

Konstrukcja programu:
W podręczniku zastosowano spiralny układ treści nauczania. Podręcznik skupia się przede wszystkim na realizacji podstawy programowej, ale wprowadza też pewne tematy nieobowiązkowe, np:
a) w klasie 4: liczby pierwsze i liczby złożone, rozkład liczb na czynniki pierwsze, ułamek jako wynik dzielenia, mnożenie ułamków przez liczby naturalne, obliczanie ułamka danej liczby, zależności między jednostkami pola;
b) w klasie 5: szacowanie wyników działań (także na ułamkach dziesiętnych), konstrukcja trójkąta o danych bokach, procenty;
c) w klasie 6: przykłady pierwiastków, odbicia lustrzane, procenty, rozwiązywanie nierówności, konstrukcje.

Konstrukcja podręcznika:
Przed każdym rozdziałem umieszczane są startery. Zadania poprzedzone są rozwiązanymi przykładami, z których uczeń może korzystać w samodzielnej pracy. Podręcznik zawiera wystarczającą liczbę zadań do przećwiczenia danej partii materiału, chociaż przy tematach szczególnie kłopotliwych zadań jest za mało i wtedy trzeba odwołać się do zeszytu ćwiczeń lub zbioru zadań. Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika, zadania są podobnego stopnia trudności. Zadania łatwiejsze są wyraźnie oddzielone od trudniejszych i odpowiednio oznaczone.

Charakterystyka zadań:
Większość zadań ćwiczy algorytmy, ale są też zadania ciekawsze w formie (np. krzyżówki matematyczne) oraz zadania na myślenie (np. Super zagadki). Bardzo brakuje jednak prostych zadań wymagających logicznego myślenia i przetworzenia informacji. Zadania tekstowe w większości są życiowe, przy ich omawianiu nauczyciel może realizować ścieżki międzyprzedmiotowe, co pozwala wzbogacić lekcje. Bardzo mało jest zadań o podwyższonym stopniu trudności i tzw. zadań "inteligentnych", które nadają sie do pracy z uczniem zdolnym.

Szczególne zalety:
Jednym z trudniejszych zagadnień w szkole podstawowej są ułamki zwykłe. Tu tematyka ta przedstawiona jest w sposób zrozumiały, z dużą liczbą przykładów, rysunków i odniesień do życia codziennego.

Język:
Podręcznik jest napisany językiem zrozumiałym dla ucznia. Słownictwo matematyczne wprowadzane jest stopniowo. Uczeń nieobecny na lekcji powinien być w stanie samodzielnie przeczytać rozdział i nadrobić zaległy materiał.

Szata graficzna:
Podręcznik jest napisany w sposób przejrzysty, najważniejsze rzeczy są wyraźnie podkreślone. Ilustracje fabularne są estetyczne, nie przysłaniają treści matematycznej. Poglądowe rysunki matematyczne ułatwiają zrozumienie wprowadzanego materiału. Rysunki z działu geometria nie powtarzają danych z treści zadania, dzięki czemu rozwijają wyobraźnię i umiejętność analizy zadań.

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
Wydawca: 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
tel. 058 340 63 00, 058 340 63 02, e-mail: gwo@gwo.pl

Numer dopuszczenia MEN: 
DKW-4014-139/99
Opinie zasłyszane: 

Teoria zawarta w podręcznikach Matematyki z plusem jest przekazywana w interesujący i zwięzły sposób. Najważniejszą rolę w poznawaniu nowych zagadnień pełnią przemyślane metodycznie zadania wprowadzające.

 

Powrót na górę strony